Laukos

Vidzemes kokrūpnieki: Nepieciešams celt nozares prestižu jauniešu vidū0

Pasākuma dalībnieki vienā no ražotnēm. Publicitātes foto.

Projekta “Koksne un mēbeles” norises laikājūnija vidū tikušies Vidzemes un Veru (Igaunija) uzņēmēji tikās izpētes vizīšu ietvaros. Šoreiz vietējos un pārrobežu interesentus uzņēma Latvijas mēbeļu ražotāji. Papildus pieredzes apmaiņai uzņēmēji diskutēja arī par nozares aktualitātēm, secinot, ka vairāku problēmu pamatā ir nozares prestiža trūkums.

Diskusijā uzņēmēji pauda iespaidus gan par redzēto citos uzņēmumos, gan izteicās par būtiskākajiem šķēršļiem savā uzņēmējdarbībā un nozarē kopumā.

Interesentiem bija iespēja viesoties četros uzņēmumos – SIA “Avoti SWF”, kas lielos apjomos ražo priedes masīvkoka mēbeles, kā arī dārza mēbeļu ražošanas uzņēmumā SIA “Ekju”. Tāpat arī mēbeļu un citu koka produktu ražošanas uzņēmumā SIA “Kampenuss Furniture”, kā arī koka un alumīnija logu un durvju ražošanas uzņēmumā SIA “Woodheart”.

Tika atzīts, ka katrā uzņēmumā jūtama specializācija konkrētā produktu grupā, tāpat arī atzinīgi novērtēti īstenotie darba drošības pasākumi ražotnēs, izmantotie dabīgie materiāli produktu ražošanā, kā arī identitāte un individualitāte produktu dizainā.

Analizējot savu pieredzi un ikdienas izaicinājumus, uzņēmēji norādīja uz nepieciešamību pēc profesionālākas pieejas mārketingam. Tāpat atkārtoti aktualizēja jautājumu par kvalificēta darbaspēka trūkumu. Lai arī daļēji problēmas sagādā dažādie atalgojuma līmeņi atšķirīgos nozares uzņēmos un dažādos reģionos, šis aspekts saistāms arī ar to, ka jaunieši vairs nesaskata nozares prestižu, kā rezultātā arvien mazāk izvēlas apgūt šos arodus.

Modelējot iespējas nozares attīstībai Vidzemē un Veru, uzņēmēji kā būtiskāko norādīja nepieciešamību mērķtiecīgi veicināt nozares prestižu. Izskanēja, ka to iespējams panākt, jau ģimenē nododot šīs vērtības tālāk no paaudzes paaudzē, un rosinot bērniem profesionāli apgūt arodu. Kā otru nozīmīgāko iespēju nozares izaugsmei kopumā un Latvijas koksnes produktu mārketinga vērtības pievienošanai uzņēmēji norādīja zināma mēbeļu kvalitātes standarta radīšanu.

Papildus uzņēmēji norādīja, ka šobrīd saskatāmas arī skaidras nozares attīstības stratēģijas trūkums.

Izpētes vizītēs un diskusijās piedalījās arī asociācijas “Latvijas Mēbeles” pārstāvji, kas uzklausīja reģiona uzņēmēju viedokli par situāciju nozarē.

Pieredzes apmaiņas braucienus rīkoja Vidzemes plānošanas reģions un Kokapstrādes un mēbeļu ražošanas centrs Igaunijā projektā “Kokapstrādes un mēbeļu industrijas produktu inovācijas un eksports Veru apgabalā un Vidzemes plānošanas reģionā”, Latvijas-Igaunijas pārrobežu sadarbības programmā.

LA.lv