Laukos
Piensaimniecība

Padoms zemniekam. Kā palīdzēt govij dzemdībās0

Foto: Timurs Subhankulovs

Guna Ringa-Karahona, veterinārārsteKā veterinārārstei praksē bija jāsniedz palīdzība arī govīm apgrūtinātās dzemdībās. Nereti, ierodoties šādā vizītē, jāsastopas ar dažādām personāla/saimnieku pieļautām kļūdām, kas ne tikai apgrūtina dzemdību palīdzības sniegšanu, bet ir par cēloni dažādām pēcdzemdību komplikācijām. Tādēļ šajā rakstā vēlos dalīties savās zināšanās par to, kādi priekšnoteikumi saistībā ar govs dzemdībām jāievēro personālam/saimniekiem, kādas ir biežāk novērotās kļūdas, kā no tām izvairīties. Šeit galvenais ir izprast minēto apstākļu nozīmīgumu, jo katram ir būtiska loma dzemdību rezultāta kvalitātē, turklāt tos iespējams viegli novērst.


Dzemdību zonas sagatavošana piesietajā turēšanā Dzemdību zonas sagatavošana dzemdību boksos
Brīvās turēšanas apstākļos dzemdētājām iekārtoti atnešanās boksi, tie mēdz būt gan individuāli, gan dzemdētāju grupai. Runājot par dzemdētāju grupai paredzētiem atnešanās boksiem, jāteic, ka ir saimniecības, kur šāda tipa boksos netiek nodrošināta viena dzīvnieka atšķiršanas iespēja – nav nedz vārtu, nedz citu norobežojošu konstrukciju. Tādā gadījumā pārējie boksā esošie dzīvnieki parasti vienmēr traucē dzemdību palīdzības sniegšanas procesā, ne tikai izrādot uzmanību par notiekošo, bet – kas ir pats svarīgākais –, aptraipot dzemdību palīdzības sniegšanai nepieciešamo veterinārārsta aprīkojumu, tostarp medikamentus, instrumentus, kas ir sevišķi nevēlami, piemēram, veicot ķeizargriezienu.

Daudz labāki apstākļi dzemdību palīdzības sniegšanai ir tad, ja katra dzemdētāja atrodas individuālā boksā vai vismaz pastāv iespēja ar atdalošu konstrukciju to nošķirt no pārējām dzemdētājām, ja tās izvietotas kopējā boksā. Vēlama arī dzemdību zonu pilnībā pārklājoša jumta konstrukcija, lai nelabvēlīgu laika apstākļu gadījumā dzemdību palīdzības sniegšana būtu kvalitatīva un komfortabla gan dzemdētājai, gan veterinārārstam.

Rekomendācija neatkarīgi no turēšanas apstākļiem – pirms veterinārārsta vizītes vienmēr sagatavot divas 3–5 metrus garas auklas dzemdētājas fiksēšanai.


Govs sagatavošana
Ir saimniecības, kur apgrūtinātu dzemdību gadījumā apmācīts personāls vai saimnieki paši izmeklē dzemdētāju un vieglos gadījumos sniedz dzemdību palīdzību. Kopumā tā nav nosodāma rīcība, ja to dara, iepriekš veicot nepieciešamos higiēnas pasākumus, tostarp atbilstošu dzemdētājas, palīdzības sniedzēja un piemērotu palīglīdzekļu sagatavošanu, un ja netiek veikta priekšlaicīga vai nemākulīga iejaukšanās dzemdību procesā. 

Nereti, saņemot izsaukumu uz apgrūtinātām dzemdībām, kāds (personāls/saimnieki) jau ir mēģinājis veikt dzemdētājas izmeklēšanu vai sniegt palīdzību. Ierodoties šādā vizītē, diemžēl vienmēr redzams, ka dzemdētāja pirms izmeklēšanas/palīdzības sniegšanas tam nav atbilstoši sagatavota – ārējo dzimumorgānu apvidus nav apmazgāts, tuvumā pat nav neviena ūdens spaiņa. No tā var secināt, ka jebkāda iejaukšanās veikta pilnīgi nehigiēniski un dzemdību ceļos neizbēgami ienesta apkārtējās vides, tostarp mēslu mikroflora, un tādējādi var sagaidīt dažādas pēcdzemdību komplikācijas.

Normālos apstākļos dzemdes saturs ir sterils, un, sniedzot dzemdību palīdzību, strikti jāievēro aseptika (fizikālu līdzekļu kopums, lai panāktu stāvokli bez dzīviem patogēniem mikroorganismiem) un antiseptika (ķīmisku līdzekļu lietojums, lai iznīcinātu patogēnos mikroorganismus). Tādējādi dzemdētājas sagatavošana pirms jebkādas iejaukšanās ietver obligātu un rūpīgu ārējo dzimumorgānu, anālā apvidus un plaša ādas apvidus ap tiem, kā arī astes (sākot no astes saknes līdz astes vidum) apmazgāšanu ar dezinficējošām, nekairinošām ziepēm un tekošu, vēlams, siltu ūdeni. Tāpat nepieciešams apmazgāt ārpus dzemdību ceļiem esošos augļa locekļus, jo nereti, lai sniegtu palīdzību, augli nepieciešams iebīdīt atpakaļ dzemdē, tādēļ tam jābūt tīram. Ja vien dzemdētāja nav guloša, apmazgāšanu labāk izdarīt citā vietā, nevis turpat, kur tiks sniegta dzemdību palīdzība. Dzemdētājas aste jāatsien sāņus (atkarībā no auklas garuma un dzīvnieka pozas to var atsiet pie pakaļkājas vai priekškājas), lai tā netraucētu un nenotraipītu tīro apvidu, arī palīga rokas. Šie ir ļoti būtiski, taču diemžēl neievēroti apstākļi. 

Īsi par fiksāciju – ja redzams, ka dzemdētājai būs nepieciešams sniegt palīdzību, dzīvnieks noteikti jāpiefiksē. Sevišķi svarīgi tas ir, ja dzemdētāja nav guloša un atrodas dzemdību boksā. Pretējā gadījumā dzemdētāja tiek lieki dzenāta pa boksu, līdz tiek noķerta, – tas dzīvniekam rada lieku stresu, turklāt pastāv traumu gūšanas risks. Savukārt, ja dzemdētāja ir guloša, jācenšas to fiksēt vēderguļā, atvelkot izstieptas pakaļkājas un tās piefiksējot. Ja vien ir iespēja, jācenšas dzemdētāju fiksēt tā, lai tās ķermeņa pakaļdaļa atrastos nedaudz augstāk par priekšdaļu – tas samazina pārējo vēdera dobuma orgānu spiedienu uz dzemdi, līdz ar to atvieglo dzemdību palīdzības sniegšanu. Nav vēlams dzemdētājai ļaut gulēt uz labajiem sāniem, sevišķi ar sāņus taisni izstieptām kājām, jo spurekļa lielā masa nospiež barības vada ieeju spureklī, ir traucēta atraugāšanās, spureklis īsā laikā uzpūšas uz krūšu dobuma pusi, samazinot tā tilpumu, un dzemdētājai strauji attīstās smakšanas pazīmes. 

Palīga sagatavošanās


Tāpat kā dzemdētājas, arī palīga sagatavošanā praksē vienmēr vērojamas kļūdas – tās ir netīras rokas un apģērbs. To var redzēt, gan ierodoties vizītē un uzklausot, kas ticis darīts pirms veterinārārsta izsaukšanas, gan uzsākot dzemdību palīdzības sniegšanu un sastopoties ar personāla/saimnieku vēlmi piedalīties procesā. Nereti nākas viņus atturēt no vēlmes ievadīt rokas govs dzemdību ceļos, pieturēt augļa locekļus vai pasniegt nepieciešamo aprīkojumu tieši šo ap­­stākļu dēļ. Nereti tas arī neizdodas – gadās, ka kopā ar veterinārārstu pieejot pie dzemdētājas, personāls/saimnieki paši bez vilcināšanās ievada roku govs dzemdību ceļos un sāk skaidrot savu redzējumu par apgrūtinātu dzemdību cēloni. 

Lai dzemdību ceļos neienestu infekciju, tādējādi apdraudot dzemdētājas veselību, dzemdību palīdzību drīkst sniegt tikai tīrā apģērbā, piemēroti ir arī vienreiz lietojamie polietilēna apmetņi, ko uzvelk virsū parastajam (darba) apģērbam. Tas arī nodrošina papildu komfortu palīdzības sniedzējam, jo augļa ūdeņi noplūst gar apmetni, nesamērcējot apģērbu. Protams, katrās dzemdībās jālieto jauns, tīrs apmetnis. Rokām jābūt rūpīgi nomazgātām tekošā ūdenī ar dezinficējošām ziepēm visā to garumā – līdz pleciem. Roku mazgāšanu vēlams veikt soli atstatus vai vismaz aizgriežoties no dzemdētājas, lai netīrais ūdens nenonāk tajā pašā vietā, kur tiks sniegta dzemdību palīdzība. Vēlams rokas papildus dezinficēt ar spirtu. Pirms roku ievadīšanas dzemdību ceļos noteikti bagātīgi jālieto lubrikants, lai uzlabotu slīdamību un samazinātu dzemdību ceļu gļot­ādas traumatisma risku. Ar šādi sagatavotām rokām nedrīkst pieskarties netīriem priekšmetiem vai dzīvnieka ādai, rokas drīkst ievadīt tikai dzemdību ceļos. Ja notiek saskare ar netīrām virsmām/priekšmetiem, rokas jāmazgā un jāsagatavo atkārtoti. Jāatceras arī, ka darba laikā rokas laiku pa laikam jānomazgā atkārtoti, jo uz tām neizbēgami nonāk gan dzemdētājas apmatojums, gan apkārtējās vides mikroflora.


Palīglīdzekļi dzemdību palīdzības sniegšanai
Dzemdību palīdzības sniegšanai, ja nepieciešams izdarīt augļa vilkšanu, tiek lietotas auklas vai ķēdes. Arī šeit vērojamas kļūdas – auklas vai ķēdes netiek atbilstoši sagatavotas. Nereti auklas/ķēdes tiek uzglabātas uz stenderē iedzītas naglas, ar laiku iegūstot nenosakāmu toni, un, kad nepieciešams sniegt dzemdību palīdzību, tās tādas arī lieto. 

Šeit noteikti vēlos atzīmēt, ka arī dzemdību palīdzības sniegšanai paredzētie palīglīdzekļi (auklas, ķēdes) obligāti atbilstoši jāsagatavo pirms katras lietošanas, proti – jādezinficē. Arī dzemdību palīdzības sniegšanas laikā brīžos, kad netiek izmantoti, tie jātur dezinficējošā šķīdumā. Savukārt pēc lietošanas tie rūpīgi jānomazgā un jādezinficē. Palīglīdzekļus labāk uzglabāt sausus tiem paredzētā noslēgtā traukā, kas pasargās auklas no sasmakšanas, ķēdes – no sarūsēšanas. Taču pirms katras lietošanas tie no jauna jādezinficē. Ja dzemdību palīdzība tiek sniegta novēloti, kad auglim bijušas sadalīšanās pazīmes, lietotās auklas vēlams iznīcināt.

Īsi par auklu piemērotību – tām jābūt mīkstām, gludām, viegli slīdošām, izturīgām. Auklas nedrīkst būt ar kausētiem galiem, jo tie ir cieti, asi un viegli ievaino dzemdību ceļu gļotādu. Traumētajos apvidos strauji veidojas tūska, kas var ievērojami sašaurināt mīkstos dzemdību ceļus un apgrūtināt dzemdību palīdzības sniegšanu.Iejaukšanās dzemdību procesā

Gadās, ka personāls/saimnieki ir pāragri vai nemākulīgi iejaukušies dzemdību procesā, priekšlaikus perforējot augļa segas vai nepareizi izdarot augļa vilkšanu. Praksē bija gadījums, kad personāls/saimnieki stāsta, ka paši veikuši augļa vilkšanu aiz auklas, kas uzlikta uz augļa kājas. Augļa izvilkšana bijusi neveiksmīga, kaut arī vilkuši ar tādu spēku, ka krietni pārvietojuši pašu dzemdētāju. Izmeklējot dzemdētāju, konstatēju augļa locekļu nepareizu sakopojumu, kad augļa izvilkšana, neizdarot tā repozīciju, nav iespējama. Šādas pāragras vai nemākulīgas dzemdību palīdzības sniegšanas rezultāts parasti ir slikts – auglis ir gājis bojā, augļa repozīcija, lai varētu veikt izvilkšanu, nav iespējama, dzemdētāja vairs nespēj piecelties un to nākas likvidēt.

Pāragra iejaukšanās dzemdību procesā, piemēram, augļa segu perforēšana, nekādā ziņā nav pieļaujama, jo tieši augļa segām ir ļoti liela nozīme dzemdes kakla atvēršanās un mīksto dzemdību ceļu paplašināšanās mehānismā – tās no iekšpuses kā ķīlis izpleš dzemdes kaklu un maksti. Dzemdes kontrakciju ietekmē augļa segas arvien dziļāk iespiežas dzemdību ceļos un paplašina tos, līdz parādās ārpus dzemdību ceļiem kā apaļa bumba, un, kontrakciju laikā arvien vairāk piepildoties ar augļ­ūdeņiem, tās neiztur pieaugošo spiedienu un plīst. Tam ir liela nozīme turpmākā dzemdību procesā – noplūstošie augļūdeņi veicina augļa locekļu iztaisnošanos pirms ieiešanas dzemdību ceļos. Ja augļa ūdeņi noplūst par agru, augļa locekļu iztaisnošanās nenotiek. Augļa ūdeņi arī samitrina dzemdību ceļus, sagatavojot tos augļa virzīšanai, savukārt augļa segas izklāj dzemdību ceļu gļotādu, pasargājot to no ievainojumiem augļa virzīšanās laikā. Runājot par augļa vilkšanu – dzemdību ceļos nepareizi ienākušu augli nedrīkst vilkt. Augļa vilkšanu drīkst izdarīt tikai tad, ja dzemdību ceļi ir pietiekami atvērti un slideni, ja auglis pareizi novietojies dzemdībām (augļa galva novietojusies uz priekškājām, purniņš sasniedz vēzīša locītavu) un ja dzemdētāja guļ. Stāvošai dzemdētājai augli drīkst vilkt, lietojot tikai nelielu spēku. Vilkšanu drīkst izdarīt dzemdētājas dzīšanās laikā, un tā jāizdara dzemdētājas astes saknes virzienā. Vispirms pārliecinās, vai auglis pareizi ienāk dzemdību ceļos un tikai tad uzliek uz kājām auklas/ķēdes un velk. Ja kājas un galva vēl atrodas dzemdē, tad vispirms dzemdību ceļos ievelk galvu, bet kājas pabīda atpakaļ, lai galva nenāktu reizē ar elkoņa locītavām.

Pēc tam, kad dzemdību ceļos ienākusi galva, tajos ievelk arī abas priekškājas. Velkot jāseko, lai augļa galva nekur neaizķertos. Kāju un galvas vilkšana jāizdara pamīšus, jo tas atvieglo augļa ienākšanu dzemdību ceļos, turklāt kājas jāvelk nevis paralēli, bet pretējās kājas virzienā, tad dzemdību ceļos vieglāk ienāk elkoņa un pleca daļa. Noteikti bagātīgi jālieto lubrikants, ko var ievadīt no tīras pudeles tieši dzemdību ceļos. Noteikti jāatceras, ka augļa vilkšana vienmēr uzskatāma tikai par mēģinājumu, kas var arī neizdoties. Sniedzot dzemdību palīdzību, ja ir plīsušas augļa segas, roka obligāti jāievada starp augļa segām un augli, tad augļa segas atrodas starp roku un dzemdību ceļu gļotādu, pasargājot gļotādu no liekiem ievainojumiem. 


Savlaicīga dzemdību palīdzības sniegšana
Tikpat svarīgi, kā neiejaukties dzemdību procesā par agru, ir arī nenokavēt dzemdību palīdzības sniegšanu. Diemžēl praksē vairākkārt nācies sastapties ar situāciju, kad dzemdību palīdzība jāsniedz novēloti, un tas, tāpat kā pāragra vai nemākulīga dzemdību palīdzības sniegšana, ievērojami pasliktina prognozi. 


Dzemdībām izšķir trīs stadijas: dzemdes kakla atvēršanās, augļa izvadīšana un augļa segu izdzīšana. Noplūstot augļūdeņiem, beidzas pirmā un sākas otrā dzemdību stadija, kas govīm vidēji ilgst no 30 minūtēm līdz četrām stundām, telēm – 3–6 stundas. Ja šajā vai intensīvas dzīšanās laikā nenovēro progresu, jāsniedz dzemdību palīdzība. Jāatceras, ka apgrūtinātās dzemdībās nepieciešama neatliekama palīdzība, jo auglis ļoti ātri var aiziet bojā. Turklāt, noplūstot augļūdeņiem, dzemdību ceļi kļūst sausi un viegli ievainojami, bet nedzīvais auglis augļa segas mikroorganismu ietekmē sāk sadalīties. Tādējādi rodas toksīni, kas absorbējas dzemdētājas organismā, radot organisma intoksikāciju. Jāņem arī vērā, ka augļa bojāejas gadījumā tam iestājas līķa sastingums, augļa locītavas kļūst stīvas un nekustīgas, līdz ar to ir grūti un pat bīstami dzemdētājai veikt augļa repozīciju. Tāpat jāņem vērā, ka novilcinātos gadījumos, kad dzemde ir sausa, tās sienas iežņaudz augli, un, veicot augļa repozīciju, dzemdi viegli var ievainot, pat pārplēst. 

Aprūpe pēc dzemdībām
Dzemdību zonas tīrībai ir ļoti liela nozīme arī pēcdzemdību periodā, jo dzemdībām (arī normālām) var sekot dzemdes izkritums. Dzemdes izkrituma ārstēšanā un rezultāta prognozē tikpat liela nozīme kā savlaicīgai palīdzības sniegšanai ir apstāklim, cik dzemde būs tīra vai aptraipīta, sevišķi, ja dzemdētāja ir guloša. Tikpat svarīgi ir šādu dzīvnieku norobežot no citiem, lai dzemde netiktu nejauši samīta.

Pēc dzemdībām, sevišķi apgrūtinātām, dzemdētājai nepieciešams pievērst pastiprinātu uzmanību – vai un kā notiek dzīvnieka piecelšanās, jo ilgu un smagu dzemdību laikā var veidoties iegurņa nervu kompresija, kas ietekmē pakaļkāju jutību un kustību spēju. Līdz ar to dzīvnieks nespēj piecelt ķermeņa pakaļdaļu vai ceļoties novēro pakaļkāju izslīdēšanu uz sāniem, kas var radīt papildu traumas – muskuļu un saišu sastiepumus, plīsumus, kaulu lūzumus. Tādos gadījumos dzīvnieka pakaļkājas savā starpā nepieciešams fiksēt ar speciālu kāju siksnu, kas pieļauj dzīvnieka pārvietošanos, taču nepieļauj pakaļkāju izslīdēšanu uz sāniem. Siksna uz pakaļkājām jāatstāj vismaz divas trīs dienas, nepieciešamības gadījumā ilgāk. Brīvās (nepiesietās) turēšanas saimniecībās dzīvnieku slaucamo govju grupā drīkst ievietot tikai tad, kad tas ir pietiekami stabils. Ja dzīvnieku ievieto slaucamo govju grupā pirms pilnīgas stabilitātes atgūšanas, pastāv risks, ka pārējās grupā esošās govis, kam tuvojas meklēšanās, var tai uzlēkt un veidosies recidīvs.


Jaundzimušā aprūpe
Dzemdību zonas tīrībai ir ļoti liela nozīme jaundzimušā veselībā. Praksē redzēti gadījumi, kad teļa kāju locītavās veidojas sastrutojumi, locītavas deformējas, dzīvnieks nespēj normāli stāvēt un pārvietoties un to nākas piespiedu kārtā likvidēt. Tā cēlonis vistiešākā mērā ir organismā caur nabas saiti iekļuvusi infekcija. Tāpat jaundzimušo teļu caurejas cēloņi visbiežāk meklējami higiēnas nepilnībās (netīra vide, priekšmeti, personāla rokas u. c.), iekšķīgi uzņemti ierosinātāji.

Lai jaundzimušā organismu pasargātu no infekciju iekļūšanas, galvenokārt jāparūpējas par iespējamiem infekciju iekļūšanas vārtiem – nabas saiti, elpceļiem, muti – un jāveicina stabilas imunitātes veidošanās. Teliņam jāpiedzimst tīrā vidē, un, ja nepieciešams sniegt dzemdību palīdzību, jāievēro visi minētie higiēnas pasākumi. Pēc piedzimšanas iespējami īsā laikā jaundzimušā nabas saiti obligāti nepieciešams dezinficēt ar antibakteriālu aerosolu vai joda šķīdumu, jaundzimušā barībai (pirmpienam) jābūt tīrai, kvalitatīvai un pasniegtai laikā – ne vēlāk kā sešas stundas pēc piedzimšanas –, un, kas ir sevišķi svarīgi, laikam kļūstot vēsākam, jaundzimušais jāpasargā no iespējamas ķermeņa atdzišanas. 

Nobeigumā vēlos piebilst, ka ir arī labi saimniekošanas piemēri, uz kuriem rakstā minētais neattiecas, taču diemžēl vairākumā gadījumu dzemdību palīdzībā ir novērojami trūkumi. Veterinārārsts, protams, sniedz palīdzību gandrīz jebkādos ap­­stākļos, ja vien tie neapdraud viņa paša veselību un dzīvību, taču laba rezultāta gūšanai nepieciešams arī personāla/saimnieku ieguldījums. Šajā rakstā nav uzskaitītas veterinārārsta kaprīzes, bet, kā tika minēts sākumā, katram aprakstītajam punktam ir nozīmīga loma katru dzemdību procesā un tā rezultātā. Lai izdodas saimniekot atbildīgi!

Vairāk lasiet žurnālā Agro Tops

LA.lv
LE
LETA
Laukos
PVD apturējis divu “Pakistānas kebabs” uzņēmumu darbību 2
14 stundas
AT
Agro Tops
Laukos
Mafini, ievārījums un sidrs. Vērtīgie un unikālie paradīzes ābolīši
14 stundas
UG
Uldis Graudiņš
Laukos
Apšaubāmas darbības un haoss. Trūkst zināšanu par notekūdeņu dūņu izmantošanu
15 stundas

Lasītākie raksti

Par svarīgo

Raivis Šveicars
Ekonomika
Nākotnē maksājumi kļūs arvien ērtāki – pakustēsies, pamirkšķināsi acis… 3
6 stundas
LL
LETA, LA.lv
Sports
“Dinamo” uzkaujas un izcīna otro uzvaru “Latvijas Dzelzceļa” kausā
3 stundas
LE
LETA
Latvijā
KNAB atbrīvojis aizturēto Ogres novada mēru Helmani 1
5 stundas
LA
LA.LV
Latvijā
“Dzeloņdrātis, kas ierobežo manu dzīvi.” Atmiņas par Baltijas ceļu un Atmodas laiku
6 stundas
SK
Skaties.lv
Latvijā
VIDEO: Kristiešu draudze izplata aicinājumu pērt bērnus
4 stundas