Laukos
Politika

5. decembris – Pasaules Augsnes diena0


5. decembris – Pasaules Augsnes diena.
5. decembris – Pasaules Augsnes diena.
Publicitātes foto

Pasaules Augsnes dienu 5. decembrī atzīmē kopš 2014. gada. Lēmumu par šādas dienas iedibināšanu 2013. gadā pieņēma Apvieno Nāciju organizācijas (ANO) Ģenerālā asambleja.

Šogad tā ir piektā reize, un dienas devīze ir “Be the solution to soil pollution!” (pārfrāzējot latviešu valodā – Jābūt risinājumam augsnes piesārņošanai!)

Latvijas lauksaimniecības universitātes (LLU) Lauksaimniecības fakultātes profesors Aldis Kārkliņš aicina atcerēties, ar ko īpašu izceļas augsne, lai tai veltītu šādu uzmanību? Profesors atgādina dažus faktus, ko apkopojusi ANO Pārtikas un Lauksaimniecības komisija (FAO):

– 95% pārtikas, ko patērē cilvēki, izcelsme ir saistīta ar augsni.

– Mūsdienās pasaulē vēl joprojām 815 milj. cilvēku cieš no bada, bet 2 miljardi – no pārtikas nepietiekamības.

– Lai nodrošinātu pasaules iedzīvotājus ar pārtiku, tās ražošanai laika posmā līdz 2050. gadam ir jāpalielinās par 60%, bet jaunattīstības valstīs – pat jādubultojas.

– Augsnē atrodas trīs reizes vairāk oglekļa nekā atmosfērā.

– Augsne ir mājvieta 25% no planētas bioloģiskās daudzveidības. Vienā ēdamkarotē auglīgas augsnes atrodas vairāk organismu nekā uz planētas cilvēku.

– Globāli – 33% augšņu jau ir degradētas (erozija, paskābināšanās, sasāļošanās, augu barības elementu izsīkums, sablīvēšanās, ķīmiskais piesārņojums u.c.).-

– Eiropā urbanizācijas rezultātā ik stundu tiek zaudēti 11 ha produktīvas zemes.

– Praktiski lauksaimniecībā izmantojamo zemju platību palielinājums vairs nav iespējams, taču ilgtspējīga augsnes izmantošana var celt tās produktivitāti pat par 50% un vairāk.

– Aptuveni ½ no mājsaimniecības atkritumiem ir iespējams kompostēt un tādējādi izmantot augsnes auglības saglabāšanai.

Profesors A. Kārkliņš atgādina, ka LLU ir augstskola, kas tieši saistīta ar augsnes ilgtspējīgas izmantošanas jautājumiem: “Efektīva, vieda, bet augsni saudzējoša bioekonomika! Lai tas ir mūsu kopējais vadmotīvs studijās un zinātniskajā darbā.”

LA.lv