Laukos
Politika

Aicina izvirzīt pretendentus apbalvošanai par ieguldījumu zivsaimniecībā0

Foto: LETA

Līdz šī gada 1. oktobrim Zemkopības ministrija (ZM) aicina ikvienu interesentu izvirzīt pretendentus apbalvošanai ar Zivju fonda Atzinības rakstu “Par ieguldījumu Latvijas zivju resursu saglabāšanā un zivsaimniecības nozares attīstībā”, paužot atzinību un pateicību tiem cilvēkiem, kas devuši nozīmīgu ieguldījumu zivsaimniecībā.

Apbalvojuma pretendentus var pieteikt nominācijās – zivju resursu pavairošanā un atražošanā, zivju resursu aizsardzībā, zivsaimniecības zinātniski pētnieciskajā darbā, sabiedrības izglītošanā un informācijas atspoguļošanā plašsaziņas līdzekļos, popularizējot saudzīgu un ilgtspējīgu zivju resursu izmantošanu un zivsaimniecības nozari kopumā.

ZM ierosinājumus par cilvēkiem, kas būtu pelnījuši Zivju fonda Atzinības rakstu, gaida līdz šā gada 1.oktobrim.

Ierosinājumā par apbalvošanu ar Atzinības rakstu jānorāda pretendenta vārds, uzvārds, dzimšanas dati, dzīvesvietas adrese, amats vai nodarbošanās, kā arī zinātniskais grāds un apbalvojumi, ja tādi ir, dzīves apraksts, vispusīgs to nopelnu apraksts, par kuriem ierosina apbalvot konkrēto personu un ierosinājuma iesniedzēja (vai iesniedzēju) vārds, uzvārds un, ja iesniedzējs ir juridiska persona, arī ieņemamais amats.

Ierosinājumam var pievienot citu personu atsauksmes par apbalvošanai ieteikto personu.

Zivju fonda Atzinības raksta ieguvēji saņems arī naudas balvu.

Zivju fonds ir valsts budžetā kārtējam gadam ZM apakšprogrammai “Zivju fonds” piešķirtā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem, kā arī fizisko un juridisko (arī ārvalstu) personu ziedojumi un dāvinājumi. Fonda līdzekļus izmanto zivju atražošanas un aizsardzības pasākumu nodrošināšanai un zinātnisko pētījumu finansēšanai.

Zivju fonda Atzinības raksts ir nodibināts 2012. gadā.

LA.lv