Laukos
Mežsaimniecība

Aicinās uzlabot dronu regulu0

Foto no LA arhīva.

SIA “Rīgas meži” kopā ar akciju sabiedrību “Latvijas valsts meži” un Valsts meža dienestu plāno sagatavot priekšlikumus Civilās aviācijas aģentūrai, rosinot atteikties no striktajiem dronu izmantošanas ierobežojumiem, kas liedz lietot dronus efektīvā meža apsaimniekošanā, kā arī rosināt atvieglot ilgtermiņa lidošanas atļauju izsniegšanu šādos gadījumos.

SIA “Rīgas meži” dronus izmanto jau vairākus gadus trīs būtisku uzdevumu veikšanai. Viens no tiem ir ugunsgrēku vietu lokalizēšana, bet lielu un ilgstošu ugunsgrēku gadījumā – arī palīdzība dzēšanas organizēšanā.

Otrs virziens ir konkrētu vietu lokāla izpēte. Speciālisti nosaka platības, kas jāapseko, piemēram, meliorācijas grāvja trase mežā vai putnu ligzdošanas vieta, un drons tiek virzīts noteiktā maršrutā, ievācot vizuālo informāciju.

Trešais virziens, kurā “Rīgas meži” lieto dronu, ir noteiktu meža teritoriju uzmērīšana ar fotogrammetrijas palīdzību. Dronam tiek ieprogrammēts automātisks lidojuma maršruts, pa kuru tas aplido konkrētu teritoriju un veic tūkstošiem uzņēmumu, no kuriem vēlāk, lietojot īpaši šim nolūkam paredzētas programmas, tiek uzmodelēts teritorijas attēls, pēc kura iespējams noteikt attālumus un platības.

Šādi iespējams operatīvi iegūt augstvērtīgus datus par jebkuru meža platību, kuru apstrādājot iespējams precizēt meža nogabala robežas, konstatēt izmaiņas un novērtēt mežaudzes parametrus. Drons paveic tehniskos uzdevumus, tērējot mazāk resursu. Savukārt profesionāls darbinieks, kuru aizstāt nav iespējams, šos datus izmanto savam ikdienas darbam.

LA.lv