Agroķīmija, Tīrums

Bitēm kaitīga insekticīda dēļ vasaras rapsi nāksies aizvietot ar ko citu

Tā kā no nākamā gada Eiropas Savienība (ES) pilnībā ir paredzējusi aizliegt Ziemeļvalstīs lietot kodni, kas satur neonikotinoīdu grupas darbīgās vielas, Latvijas lauksaimniekiem vasaras rapsis būs jāaizstāj ar kādu labības kultūru, atzina Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācijā (LLKA).

Asociācija sadarbībā ar lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību (LPKS) “VAKS” jūlijā organizēja tikšanos ar Zemkopības ministrijas (ZM) un Valsts augu aizsardzības dienesta (VAAD) speciālistiem, lai meklētu risinājumus turpmākai iespējai laukus apsēt ar kodinātu vasaras rapša sēklu. ZM un VAAD speciālisti pirms tam devās lauku apskatē, no kuriem vienā auga ar kodinātu sēklu apsēts vasaras rapsis, bet otrā – ar nekodinātu.

“Uzklausot ZM un VAAD speciālistu skaidrojumus, jāsecina, ka no nākamā gada, kad ES pilnībā ir paredzējusi aizliegt Ziemeļvalstīs lietot kodni, kas satur neonikotinoīdu grupas darbīgās vielas, Latvijas lauksaimniekiem situācija var izvērsties sevišķi nepatīkama, jo vasaras rapsis būs jāaizstāj ar kādu citu labības kultūru,” norādīja LLKA.

Lēmums par minētās kodnes aizliegšanu tika pieņemts 2013.gadā, bet līdz šim bija noteikts pārejas periods, kura laikā vasaras rapša sēklas lauksaimnieki varēja iegādāties un izsēt, tikai saņemot īpašas, VAAD izsniegtas atļaujas. Šobrīd Eiropas Komisija (EK) sadarbībā ar Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādi pārskata ierobežojumus, taču, ņemot vērā Vācijā veikto pētījumu rezultātus, ierobežojumi, visticamāk, saglabāsies.

LLKA uzsvēra, ka monitorings par ar kodinātām sēklām sēta vasaras rapša kaitējumu bitēm tika veikts valstīs, kurās neaudzē vasaras rapsi, izmantojot kodni. Lai gan Latvijā un Somijā veiktajos pētījumos netika atklāts kaitējums bitēm, tomēr EK institūcijas to neņem vērā. Turpmāk sēklas, kas ir kodinātas ar neonikotinoīdu grupas darbīgajām vielām, varēs izmantot tikai segtajās platībās – siltumnīcās.

“Dzīvojam un strādājam reģionā, kurā augu sekā nozīmīgu vietu ieņem vasaras rapsis. Šī kultūra ir nepieciešama, jo tā ir “naudas kultūra”, kura bieži tiek izmantota gados, kad nepārziemo ziemas rapsis vai citas ziemāju kultūras. Mūsu reģionā nav iespējams izaudzēt vasaras rapsi, kurš nav kodināts ar insekticīdu. Sējot nekodināto rapsi, atkarībā no laikapstākļiem veģetācijas laikā, ir jāmiglo aptuveni 5-7 reizes ar insekticīdu, lai nosargātu dīgstus. Mums, lauksaimniekiem tā šķiet daudz lielāka slodze uz vidi kā nokodināts rapsis. ES dalībvalstīs ir tik atšķirīgi agroklimatiskie un agroekonomiskie apstākļi, kurus būtu jāņem vērā izvērtējot kādu vielu vai noteikumu ieviešanu un aizliegumu,” uzsvēra “VAKS” komercdirektore un agronome Zinta Jansone.

LLKA atzina, ka saistībā ar dažādo ES valstu klimatisko situāciju, EK lēmumu pieņemšanas procesā būtu jāņem vērā konkrēto dalībvalstu īpatnības nevis jāpieņem tikai dažām valstīm labvēlīgus lēmumus. Pašlaik Latvijas dalībvalstu pētījumi un agroklimatiskās īpatnības netiek ņemtas vērā, lai gan Latvija ir viena no lielākajām graudu eksportētājvalstīm ES.

5 Komentāri

  1. Tas, ka visas šīs indes nīcina bites, nav apstrīdams. Es arī mēģinu tās turēt. Apkārt mums arī vācieša lauki, kur laistās ar indēm uz nebēdu.Bišu mātes ilgāk par divi gadi neizdzīvo, retu reizi trīs gadi. Daudzas bišu mātes pat tos divus gadus neizdzīvo. Kā iet bojā bišu māte, tā saime pagalam. Pietiek jau rūpju cīnoties ar varri. Par augu sekas ievērošanu, radikāli samazinot lauku totālo indēšanu, runāt nevaram nemaz. Arī minerālmēsli tiek lietoti bez ierobežojumiem. Senos laikos izaudzētais tika pārbaudīts pēc nitrātu satura, tagad ēdam izaudzēto ar nitrātiem pārsātinātu, un valsts nelabi taurē par veselības aprūpi. Bet elementāro, lai veselībai nebūtu jātērē tie milzu līdzekļi, netiek darīts ne melns aiz naga. Cilvēku tīša indēšana ar nepareizi audzētiem produktiem šodien skaitās pie labā toņa.

  2. Būtu ļoti jauki, ja raksta autore varētu padalīties ar informāciju par Latvijas pētījumu, kurā secināts, ka neonikotinoīdi nekaitē bitēm!

  3. Trīs dienas atpakaļ paskatījos paziņas bišu saimes ļoti tuvu vasaras rapša ziedošam laukam , pie skrejas zemē daudz beigtu bitīšu – prakstiski saimes ir pagalam , kas iepriekš ņipri darbojās un rādījās medus būs ! Paldies saku dieviņam ,ka savus divus spietiņus savlaicīgi aizvācu uz savu dravu .
    Savulaik būdams atbildīgs par šādiem negadījumiem rakstīju soda protakolus
    ja rapsi smidzināja ar AAL ziedu laikā un tuvumā bišu dravā bija gājušas bojā bites .

Pievienot komentāru