Laukos
Gaļa un zivis

Akvakultūras saimniecības ES atbalstam varēs pieteikt jaunas dīķu platības0


Zivju dīķī labi jūtas dažādu sugu pārstāvji.
Zivju dīķī labi jūtas dažādu sugu pārstāvji.
Foto – Valdis Semjonovs

Akvakultūras saimniecībām, kuras patlaban saņem atbalstu Eiropas Savienības (ES) pasākumā “Akvakultūra, kas nodrošina vides pakalpojumus”, līdz 2018.gada 3.augustam būs iespēja pieteikt atbalstam iepriekš nepieteiktas papildu dīķu platības, liecina valdības akceptētais grozījumu projekts par valsts un ES atbalsta piešķiršanas kārtību.

Zemkopības ministrija (ZM) grozījumu projekta anotācijā norādījusi, ka dīķi ir nozīmīga ekosistēmas sastāvdaļa, kas veido bāzi dažādu augu un putnu sugu dzīvotnēm un biotopiem. Vidi saudzējoša saimniekošana samazina ietekmi uz virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti, mazina piesārņojuma risku un nodrošina dažādas ekosistēmas dzīvotņu saglabāšanu, tādējādi sekmējot bioloģisko daudzveidību.

Turpmāk akvakultūras saimniecībām, kuras patlaban saņem atbalstu attiecīgajā pasākumā, būs iespēja pieteikt atbalstam jaunas, iepriekš nepieteiktas papildu dīķu platības līdz 2018. gada 3.augustam.

Papildus tam, ņemot vērā pasākumā “Akvakultūra, kas nodrošina vides pakalpojumus” esošo finansējuma atlikumu, akvakultūras saimniecībām, kas šobrīd saņem atbalstu, būs iespēja no nākamā gada līdz 2022. gadam pagarināt piecu gadu saistību periodu.

ZM norāda, ka iepriekš minētās izmaiņas veicinās labu ūdens vides saimniekošanu dīķsaimniecībās.

Grozījumi Ministru kabineta (MK) noteikumos par valsts un ES atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā “Akvakultūra, kas nodrošina vides pakalpojumus” vēl stāsies spēkā pēc to publiskošanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

LA.lv