Laukos

“Altum” aizdevumu programmā zemniekiem un mājražotājiem būs pieejami 13,810 miljoni eiro0


Lauku ainava ar ozoliem.
Lauku ainava ar ozoliem.
Foto: LETA

Lauku uzņēmējiem un zivsaimniecības uzņēmumiem drīzumā būs pieejama “Attīstības finanšu institūcijas “Altum”” (“Altum”) aizdevumu programma, kuras kopējais finansējums ir 13,810 miljoni eiro, mediju brīfingā par saimnieciskās darbības veicēju aizdevumu programmu informēja “Altum” pārstāvji.

Aizdevumu saņēmēji būs jaunie un mazie lauksaimnieki, bioloģiskie lauksaimnieki, mājražotāji un citi mazie ražotāji un pakalpojumu sniedzēji lauku reģionos, kā arī zivsaimniecības uzņēmumi. Liela daļa aizdevumu pretendentu būs Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam vai rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai Latvijā 2014.-2020.gadam līdzfinansēto projektu saņēmēji.

Aizdevumu programmas mērķis ir veicināt iedzīvotāju iesaistīšanos saimnieciskajā darbībā un palielināt finanšu resursu pieejamību tiem, kuri darbojas vai plāno uzsākt darboties lauksaimniecības, lauku attīstības vai zivsaimniecības nozarē. Aizdevumu programma papildina finanšu tirgū pieejamo kredītiestāžu finansējumu. Aizdevumu programma darbosies visā Latvijas teritorijā, izņemot pilsētās, kurās iedzīvotāju skaits ir lielāks par 15 000. Savukārt zivsaimniecības saimnieciskās darbības aizdevumu varēs saņemt visa Latvijas teritorijā strādājoši aizdevuma pretendenti.

Līdz šim starta aizdevumi un mikroaizdevumi nebija pieejami komersantiem, kuri darbojas zvejniecības un akvakultūras nozarē un kuri nodarbojas ar lauksaimniecības produktu primāro ražošanu, lai gan šie komersanti sastopas ar tām pašām finanšu tirgus nepilnībām, ar kurām pārējo nozaru saimnieciskās darbības veicēji. Aizdevums būs pieejams saimnieciskās darbības veicēju dzīvotspējīgiem projektiem nozarēs, kurās pašlaik nav vai ir ierobežoti pieejami “Altum” aizdevumi un ir finansējuma pieejamības problēmas tirgū. Aizdevumus varēs saņemt lauksaimniecības un lauku saimnieciskās darbības veicēji lauku reģionos ar gada apgrozījumu līdz 70 000 eiro, uzņēmējdarbības uzsācēji, kā arī zivsaimniecības saimnieciskās darbības veicēji – juridiskas vai fiziskas personas, kura veic vai plāno veikt saimniecisko darbību zivsaimniecībā un kuru apgrozījums viena vienota uzņēmuma līmenī ir ne vairāk kā 70 000 eiro (bez Lauku atbalsta dienesta subsīdijām) noslēgtajā gadā pirms pieteikuma iesniegšanas.

Aizdevuma maksimālā summa saimnieciskās darbības veicējam un ar to saistīto personu grupai būs 100 000 eiro, bet apgrozāmo līdzekļu aizdevumiem – līdz 35 000 eiro. Programmā varēs saņemt vairākus aizdevumus, ja kārtējā aizdevuma piešķiršanās brīdī piešķirto aizdevumu kopsumma nepārsniegs maksimālo aizdevuma summu. Aizdevuma atmaksas termiņš nevarēs pārsniegt desmit gadus. Savukārt aizdevuma atmaksas termiņš projektiem, kas ir saistīti ar jaunas būves būvniecību, būves pārbūvi, inženiertīklu ierīkošanu, kā arī būves atjaunošanas projektiem, ja būvi nepieciešams tehniski vai funkcionāli uzlabot ražošanas vai pakalpojumu sniegšanas vajadzībām, nepārsniegs 15 gadus. Apgrozāmo līdzekļu aizdevuma termiņu “Altum” noteiks atbilstoši saimnieciskās darbības veicēja saimnieciskās darbības ciklam un vispārējai kreditēšanas praksei.

Aizdevuma procentu likme būs līdz 6,5%, bet, ja aizdevuma termiņš būs īsāks par 12 mēnešiem, aizdevuma procentu likme būs līdz 8%.

Procentu likmes tiks noteiktas savstarpējā līgumā, ko paredzēts noslēgt starp Zemkopības ministriju un “Altum”. No aizdevuma programmas finansējuma nesegs pārvaldības izmaksas, bet tās tiks iekļautas aizdevuma likmē. Savukārt līgumā tiks atrunāti kritēriji, uz kuriem balstoties, noteiks aizdevumu likmju apmērus, kā arī to finansēšanas avotu. Ja aizdevuma summa būs lielāka par 7000 eiro, aizdevuma saņēmējiem būs jānodrošina līdzfinansējumu sava uzņēmējdarbības projekta īstenošanai vismaz 10% apmērā no aizdevuma pieteikumā paredzētās projekta summas. Aizdevuma pieteikumā paredzētās saimnieciskās darbības līdzfinansēšanai aizņēmējs izmantos savus resursus vai ārējo finansējumu, kas nav saistīts ar komercdarbības atbalstu. Aizdevumu varēs izsniegt par jaunām saistībām, bet nevar pārfinansēt esošās saistības.

Aizdevumu programma tiks ieviesta saskaņā ar “de minimis” nosacījumiem. Ja aizdevums tā saņēmējam nepatiesi sniegtas informācijas dēļ pārsniegs “de minimis” atbalsta slieksni, “Altum” atprasīs nepamatoti saņemtu “de minimis” atbalstu – bruto dotācijas ekvivalentu. Šo saņemto samaksu sabiedrība “Altum” iekļaus aizdevuma programmas finansēšanai, bet saimnieciskā darbības veicējam piešķirtais aizdevums paliks spēkā.

Aizdevumu programmas finansējums paredzēts no 2007.-2013.gada plānošanas perioda atmaksu finansējuma – Latvijas Lauku attīstības programmā 2007.-2013.gadam īstenota pasākuma “Kredītu fonds” atmaksājamais finansējums līdz 2027.gadam provizoriski veido 7 422 500 eiro, rīcības programmā Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai Latvijā 2007.-2013.gadam īstenota pasākuma “Kredītu fonds” atmaksājamais finansējums līdz 2027.gadam provizoriski veido 2 162 500 eiro, ZM piesaistītais finansējums – 7 810 000 eiro, kas ir faktiskā atmaksa līdz 2017.gada 31.janvārim. “Altum” papildus esošajam finansējumam plāno piesaistīt Valsts kases finanšu resursus sešu miljonu eiro apmērā. Tādējādi kopējais aizdevumu programmas finansējums veidos 13,810 miljonus eiro.

Pieteikumus aizdevumam plānots pieņemt no augusta vidus. Kā norāda “Altum”, ir sagaidāma liela aktivitāte, finansējuma apmēru plānots apgūt tuvāko divu gadu laikā.

LA.lv