Laukos
Bizness

“Altum” atbalsta programmās pērn piešķīrusi 131,5 miljonus eiro; šogad plānots 290 miljonu ieguldījums 16

Pagājušajā gadā “Attīstības finanšu institūcija Altum” (“Altum”) valsts atbalsta programmu ietvaros uzņēmējiem piešķīrusi 131,5 miljonus eiro, kas ir par 11,4% vairāk nekā gadu iepriekš. Kopumā pagājušajā gadā ar “Altum” garantijām, aizdevumiem un ieguldījumiem atbalstīts 4461 projekts. Pagājušo gadu finanšu institūcija noslēgusi ar 4,025 miljonu eiro peļņu.

Gūtā peļņa tiks novirzīta “Altum” rezerves kapitālā, un tiks izmantota uzņēmuma tālākas sekmīgas darbības nodrošināšanai.

Kā informēja “Altum” valdes priekšsēdētājs Reinis Bērziņš, pagājušā gada sekmīgā darbība ir rādītājs pakāpeniskai Latvijas uzņēmēju un iedzīvotāju ekonomiskajai izaugsmei, kuru atbalstām ar finansējumu, izpratni un servisu.

“Labs finanšu rezultāts sasniegts pateicoties augošajiem ‘Altum” darbības apjomiem un izmaksu efektīvai darbībai, samazinot administratīvos izdevumus. Pērn ir uzlabojusies arī kredītportfeļa kvalitāte, pozitīvi ietekmējot darbības rezultātu. Pagājušajā gadā, līdztekus finansējuma nodrošināšanai, mēs kā finanšu eksperti ieguldījām daudz centienu, lai stiprinātu uzņēmēju un iedzīvotāju zināšanas par dažādu finansējuma instrumentu izmantošanu. Tas rada arvien kvalitatīvāku finansējuma pieprasījumu, kas savukārt ir atspoguļojies mūsu darbības rādītājos,” norādīja Bērziņš.

Tāpat viņš teica, ka šogad “Altum” paplašinās finanšu instrumentu klāstu, lai atbalstītu arvien lielāku skaitu dažādu izmēru un attīstības stadiju uzņēmumu.

Nozīmīga apjoma ieguldījumi tiks veikti riska kapitāla jomā, tai skaitā 15 miljoni eiro tiks ieguldīti akcelerācijas fondos un 60 miljoni – sēklas un sākuma kapitāla fondos. Starp šā gada prioritātēm ir arī daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programmas sekmīga apguve, līdz gada beigām grantos izsniedzot vairāk nekā 10 miljonus eiro, kā arī kredītu garantiju un tiešo aizdevumu arvien plašāka izmantošana uzņēmēju vidū.

“Plānojam, ka šogad “Altum” finanšu instrumentu jauno darījumu apjoms būs orientējoši 180 miljoni eiro apjomā, kas, ieskaitot finansējuma saņēmēju līdzdalību, sasniegs 290 miljonus eiro, kas ar ‘Altum” atbalstu tiks ieguldīti tautsaimniecības attīstībā,” sacīja Bērziņš.

Pērn “Altum” atbalsta programmu ietvaros izsniegto finanšu instrumentu portfelis bija 430,9 miljoni eiro, kas ir par 59,4 miljoniem eiro lielāks nekā 2015.gadā. Kopumā to veidoja 11 449 projekti, tai skaitā garantiju portfelis 147,9 miljonu eiro apmērā, aizdevumu portfelis 217,4 miljonu eiro apmērā un ieguldījumi riska kapitāla fondos kopējā apjomā 65,6 miljoni eiro.

Valsts atbalsta programmu ietvaros “Altum” piešķīris finansējumu 131,5 miljonu eiro apjomā, kas ir par 11,4% vairāk nekā gadu iepriekš. Pērn atbalstīts 4461 projekts, kas ir par 58,2% vairāk, salīdzinot ar 2015.gadu. Projektu skaita pieaugumu pērn būtiski ietekmēja mājokļu galvojumu programmas ģimenēm ar bērniem lielais pieprasījums.

Uzņēmējdarbībai sniegtā atbalsta apjoms 2016. gadā bija 111,6 miljoni eiro un kopumā tika atbalstīti 1643 uzņēmējdarbības projekti. Pērn Starta programmas ietvaros finansēti 223 jauno uzņēmēju projekti ar kopējo finansējumu aizdevuma veidā 4,3 miljoni eiro.
Pērn būtiski pieaudzis pieprasījums mājokļu galvojuma programmā ģimenēm ar bērniem. Līdz 2016.gada beigām Mājokļu galvojumu programmas ietvaros tika izsniegti 4106 galvojumi 27 miljonu eiro apjomā, tai skaitā 2016.gadā – 19,9 miljonu eiro apjomā.

“Altum” administrētā Zemes fonda darbības aktivitāte pērn pārsniedza iecerēto gan īpašumu iegādes piedāvājumā, gan fonda īpašumā esošo zemju nomas pieprasījumā. 2016.gada beigās Zemes fonda īpašumā bija 112 īpašumi ar kopējo zemes platību 2038 ha 4,635 miljonu eiro vērtībā.

“Altum” ir valsts kapitālsabiedrība, kas ar valsts atbalsta finanšu instrumentu palīdzību sniedz atbalstu noteiktām mērķa grupām finanšu instrumentu veidā (aizdevumi, garantijas, ieguldījumi riska kapitāla fondos u.c.), konkrētu programmu ietvaros, papildinot to arī ar nefinanšu atbalstu (konsultācijas, mentorings), kā arī realizējot citas valsts deleģētas funkcijas.

LA.lv