Laukos
Tehnika

‘Amazon’ smidzinātājiem jauns uzlabojums0


‘AmaSelect Row’
‘AmaSelect Row’
Publicitātes foto.

Izstādē “Agritechnika 2019” sudraba godalga piešķirta jaunajam Amazon smidzinātājam AmaSelect Row.

Apstrādājot rušināmkultūras, rindstarpas tiek uzkultivētas, bet atstarpes starp augiem – ne.

Patlaban šo nezāļu apkarošanas uzdevumu ar mehāniskām metodēm paveikt faktiski nav iespējams. Tomēr to var izdarīt, izmantojot speciāli pielāgotus smidzinātājus.

Te gan jāpiebilst, ka abas metodes optimāli strādā pilnīgi atšķirīgos apstākļos: mehāniski efektīvāk iznīcināt nezāles, kad ārā ir sauss, bet ar smidzinātāju – kad augsne mitrāka.

AmaSelect Row sistēma ļauj tās lietotājam bez papildu regulēšanas un parametru maiņas ērti pārslēgt smidzinātāja darbību no vienlaidu smidzināšanas uz lentveida smidzināšanu, kas paredzēta jebkādas rušināmkultūras (cukurbietes, kukurūza, kartupeļi u. c.) apstrādei.

Lai to paveiktu, AmaSelect čertu sprauslu turētāji nodrošina iespēju smidzināt 50 cm platās joslās ar starpsprauslu attālumu 25 un 50 cm, paralēli ļaujot ieslēgt un izslēgt katru sprauslu atsevišķi.

Šī unikālā sprauslu turētāja konstrukcija nodrošina iespēju apsmidzināt sējumus ar rindstarpu platumu gan 50, gan 75 cm, neprasot mainīt smidzināšanas parametrus.

Sprauslu izmēri un konfigurācija tiek izvēlēta un attiecīgi arī ieprogrammēta katrai saimniecībai individuāli, ņemot par pamatu rindstarpu platumu un audzējamo kultūru.

Pāreja no vienlaidu smidzināšanas uz lentveida smidzināšanu notiek ar vienkāršu pogas nospiešanu. Tā kā izsmidzināšanas devas lentveida un vienlaidu smidzināšanai tiek saglabātas vadības datorā, tad, attiecīgi pārslēdzot režīmus, automātiski tiek mainīts arī šis parametrs, nepieļaujot pārlieku lielas vai mazas devas izsmidzināšanu.

Lai izsmidzināšana būtu pēc iespējas precīzāka, ļoti svarīgi kultūraugus pēc iespējas precīzāk iesēt, vēlams, izmantojot RTK precīzo signālu un automātisko stūrēšanu. Papildus visam optimālais stieņa novietojums tiek panākts, vērtējot gan sprauslas izsmidzināšanas leņķi, gan stieņa augstumu virs apsmidzināmās virsmas, gan nepieciešamo izsmidzinātās joslas platumu.

Piemēram, izmantojot speciālās sprauslas ar izsmidzināšanas leņķi 400, 25 cm platu izsmidzinājuma joslu iespējams iegūt, ja sprausla atrodas 35 cm no apsmidzināmās virsmas. Atkarībā no stieņa konstrukcijas un sprauslu turētāju novietojuma tajā nepieciešamais stieņa augstums var variēt.

Rindstarpu kultūru audzēšanā optimālai nezāļu apkarošanai parasti vienlaidu smidzināšana tiek kombinēta ar mehānisko augsnes apstrādi. AmaSelect Row sistēma ļauj šīs sistēmas sekmīgi atdalīt, ļaujot katru izmantot katrai no tām piemērotākajos laika apstākļos. Tādējādi, nezaudējot kvalitāti, ievērojami samazinās augu aizsardzības līdzekļu (AAL) patēriņš, tā samazinot izmaksas un padarot saimniekošanu videi draudzīgāku.

Sagatavots pēc izstādes materiāliem
Vairāk lasiet žurnālā Agro Tops

LA.lv