Laukos
Politika

Apstiprina brīvprātīgā saistītā atbalsta apmēru lauksaimniekiem 2019.gadā0

Foto: Shutterstock

Valdība apstiprinājusi Zemkopības ministrijas sagatavotos noteikumus par tiešo maksājumu piešķiršanas kārtību lauksaimniekiem.

Noteikumi nosaka maksimālo finansējuma apmēru 2019.gadam katram brīvprātīgā saistītā atbalsta (BSA) veidam, tostarp par kazām, aitām, cietes kartupeļiem, sertificētām stiebrzāļu un lopbarības augu sēklām, sertificētas sēklas kartupeļiem, sertificētām labības sēklām, vasaras rapšiem un vasaras ripšiem, par slaucamām govīm, liellopiem, augļiem un ogām, dārzeņiem, proteīnaugiem un miežiem.

Ar grozījumiem ir precizēta kultūraugu un zemes izmantošanas veidu kodu saraksta tabula, atsevišķi izveidojot kultūrauga kodu speltas kviešiem, ko audzē kā vasarājus un ziemājus, atzīmējot, ka daudzziedu viengadīgā airene sēklas ieguvei un sinepes ir atbalsttiesīgas kultūras Lauku attīstības maksājumam “Rugāju lauks ziemas periodā”, kā arī saraksts ir papildināts ar atsevišķu kultūraugu kodu sausserdim, irbenei un tabakai, un papildināts kultivēto nektāraugu saraksts ar rudzupuķi.

Noteikumos veikti arī citi tehniska rakstura grozījumi.

Noteikumi attiecas uz aptuveni 57 176 lauksaimniekiem (2018. gadā vienotā platības maksājuma atbalstam pieteicās 46 027 pretendenti un dalībai mazo lauksaimnieku atbalsta shēmā iesniegumu iesniedza 13 408 lauksaimnieki.

Noteikumi stāsies spēkā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

Kā ziņots, saskaņā ar ES tiesību aktos noteikto 2019.gadā kopējie izdevumi tiešmaksājumiem Latvijā plānoti 280 154 000 eiro apmērā, 2020. gadā – 302 754 000 eiro apmērā, 2021. gadā – 299 633 591 eiro apmērā, bet 2022. gadā – 308 294 625 eiro apmērā.

LA.lv