Laukos
Politika

Apstiprina ziņojumu, kas paredz aizliegt divējādas kvalitātes produktus ES vienotajā tirgū0

Foto – Shutterstock

Eiropas Parlaments šodien apstiprināja informatīvo ziņojumu, kas paredz patērētāju tiesību aizsardzības noteikumu uzlabošanu, tai skaitā divējādas kvalitātes produktu aizliegšanu Eiropas Savienības (ES) vienotajā tirgū, informēja Eiropas Tautas partijas (ETP) grupas Latvijas preses un komunikācijas padomnieks Ģirts Salmgriezis.

Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas deputāte Inese Vaidere (JV) norādīja, ka ziņojuma apstiprināšana vērtējama kā liels solis negodīgas komercprakses ierobežošanā, jo EP izdevies panākt, ka ražotāji vairs nedrīkstēs pret Austrumeiropas valstu patērētājiem izturēties kā pret otrās šķiras patērētājiem, tiem piedāvājot identiska iepakojuma, bet zemākas kvalitātes produktus.

Saskaņā ar ziņojumu, valstu patērētāju tiesību aizsardzības iestādēm būs tiesības koordinētā veidā piemērot efektīvus, samērīgus un atturošus sodus. Par plaši izplatītiem pārkāpumiem, kuri ietekmē patērētājus vairākās ES dalībvalstīs un uz kuriem attiecas ES līmenī koordinēta izpilde, maksimālais naudas sods katrā dalībvalstī būs ne mazāk kā 4% no tirgotāja gada apgrozījuma.

Latvijā par negodīgas prakses novēršanu atbildīgs būs Patērētāju tiesību aizsardzības centrs, kas varēs izvērtēt iesniegtās pircēju sūdzības.

Ziņojumā arī precizēts, ka tirgot produktu kā identisku tādam pašam produktam citās dalībvalstīs, ja faktiski šiem produktiem ir ievērojami nepamatoti atšķirīgs sastāvs vai īpašības, ir maldinoša prakse.

Ziņojums arī paredz, ka patērētājiem, iepērkoties tiešsaistē, jābūt skaidri informētiem, kādu aizsardzību viņi saņems problēmu gadījumā. Tas nosaka, ka, veicot meklēšanu tiešsaistē, patērētājiem jāsniedz informācija, ja kādu meklēšanas rezultātu ir apmaksājis tirgotājs. Tāpat jāsniedz informācija par galvenajiem parametriem, kas nosaka meklēšanas rezultātu secību, paredz EP un Padomes vienošanās.

Vaidere darbu pie produktu kvalitātes atšķirību novēršanas uzsāka 2015. gadā, vācot parakstus deklarācijai, kura aicināja mazināt patērētāju diskrimināciju. Savukārt 2017.gadā deputāte pieprasīja līdzekļus Eiropas līmeņa pētījumam un 2018.gadā to pagarināja, kopā sastādot gandrīz 2 miljonu eiro finansējumu.

Projekta laikā Eiropas Komisija veica pētījumu, kurā tika izstrādāta metodika un salīdzināta pārtikas produktu kvalitāte dažādās ES valstīs. Gadu vēlāk pētījums tika paplašināts, tajā iekļaujot arī citu veidu preces.

EP un EP Padome vienošanos par stingrākiem un labāk īstenotiem patērētāju aizsardzības noteikumiem panāca 2.aprīlī.

LA.lv