Laukos
Politika

Apstiprināta kārtība 3,6 miljonu ārkārtas atbalsta izmaksai par apslīkušajiem ziemājiem0

Foto-LETA

Lai daļēji kompensētu gaidāmos ekonomiskos zaudējumus, valdība apstiprinājusi Zemkopības ministrijas sagatavoto kārtību par Eiropas Savienības ārkārtas 3,46 miljonu eiro atbalsta piešķiršanu lauksaimniekiem par neiesētajiem vai zaudētajiem ziemājiem laikā no 2017.gada augusta līdz oktobrim.

Kā ziņots, pērnvasar Baltijas valstis un Somijas dienvidu daļu skāra spēcīgas lietusgāzes, kuru dēļ daļa aramzemes applūda, tāpēc platības nebija iespējams apsēt ar ziemājiem vai arī jau apsētās platības tika zaudētas mitruma dēļ. Līdz ar to Eiropas Komisija minētajām valstīm piešķīra ārkārtas atbalstu par zaudētajiem ziemāju sējumiem.

Noteikumi noteic, ka atbalstam jāpiesakās Lauku atbalsta dienesta (LAD) elektroniskajā pieteikšanās sistēmā, vienotajā iesniegumā par tiešmaksājumu saņemšanu izdarot atzīmi par pieteikšanos un papildus norādot ziemāju sējumu platību plānu 2018. gada ražai.

Plānā jāietver 2017.gada rudenī apsētā ziemāju platība, kurā paredzēts novākt ražu 2018.gadā, un tā ziemāju platība, kura tika apsēta ar ziemājiem, bet kurā sējumi zaudēti vai kuras nevarēja apsēt plūdu, lietusgāžu vai pārmērīga mitruma dēļ.

Lai saņemtu atbalstu, atbalsttiesīgo hektāru skaitam jāveido vismaz 30% no lauksaimnieka kopējās ziemāju platības.

Atbalsttiesīgo hektāru skaitu noteiks LAD, no lauksaimnieka kopējās ziemāju platības atņemot 2018. gadā vienotajam platības maksājumam vai mazo lauksaimnieku atbalsta shēmas maksājumam noteikto platību atbalsta izmaksas brīdī.

Lai novērstu iespēju pieteikt atbalstam nepamatoti lielu ziemāju sējumu platību plānu, LAD kā lauksaimnieka kopējo ziemāju platību izvēlēsies to, kas atbilst mazākajam no šādiem rādītājiem:
1) plānā norādītajam hektāru skaitam;
2) 115% no 2017. gadā vienotajam platības maksājumam vai mazo lauksaimnieku atbalsta shēmas maksājumam apstiprinātās ziemāju platības;
3) kopējam hektāru skaitam, kas noteikts 2018. gada vienotajam platības maksājumam vai mazo lauksaimnieku atbalsta shēmas maksājumam atbalsta izmaksas brīdī.

Atbalsta likmi noteiks LAD, dalot pieejamo finansējumu ar kopējo atbalsttiesīgo hektāru skaitu valstī.

Moteikumi stāsies spēkā pēc to publikācijas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

saskaņā ar ZM datiem, 2017. gadā vienoto iesniegumu vienotā platības maksājuma saņemšanai iesniedza 46 027 pretendenti un iesniegumu mazo lauksaimnieku atbalsta saņemšanai iesniedza 13 408 lauksaimnieki. Savukārt informācija par minētā atbalsta pretendentu faktisko skaitu būs zināma pēc 2018.gada vienoto iesniegumu apkopošanas.

LA.lv