Laukos
Tehnika

Apstiprināts jauns traktortehnikas reģistrācijas cenrādis0

Foto LETA

Valdība otrdien apstiprināja jaunu Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras maksas pakalpojumu cenrādi.

Cenrādis ir sagatavots, lai nodrošinātu iestādes ieņēmumu apmēru no sniegtajiem maksas pakalpojumiem un ar šo pakalpojumu sniegšanu saistītos izdevumus saskaņā ar apstiprināto iestādes budžetu attiecīgajam saimnieciskajam gadam.

Iestādes ieņēmumi no sniegtajiem maksas pakalpojumiem plānoti, ņemot vērā apstiprināto cenu katram maksas pakalpojuma veidam un prognozēto sniegto maksas pakalpojumu apjomu.

Tā kā tika plānots, ka šis projekts tiks apstiprināts jau 2017.gadā, 2018.–2020.gada budžetā jau tika apstiprinātas izmaiņas izdevumos 170 000 eiro apmērā un ieņēmumos no maksas pakalpojumiem 170 000 eiro apmērā, līdz ar to p rojekta īstenošana nerada izmaiņas meveido finansiālu ietekmi uz budžetu kopumā, norādīts noteikumu anotācijā.

Līdz šim maksu par Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras sniegtajiem maksas pakalpojumiem noteica Ministru kabineta 2013.gada 3.septembra noteikumi “Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras maksas pakalpojumu cenrādis”.

Ņemot vērā Ministru kabineta 2017.gada 6.jūnija noteikumos “Traktortehnikas un tās piekabes reģistrācijas noteikumi” noteiktās prasības, tika izvērtēti un pārskatīti ar jaunas traktortehnikas vai tās piekabes, jaunas speciālās traktortehnikas un no ārvalstīm ievestas lietotas traktortehnikas pirmreizējo reģistrāciju saistītie pakalpojumi, pēc tam izdarot izmaiņas reģistrācijas pakalpojumu gala cenu aprēķinā.

Jaunas traktortehnikas vai tās piekabes, jaunas speciālās traktortehnikas un no ārvalstīm ievestas lietotas traktortehnikas ar pirmreizējo reģistrāciju saistīto pakalpojumu gala cena ir palielināta, ņemot vērā ar iepriekš minēto pakalpojumu nodrošināšanu saistīto stingrās uzskaites materiālu un dokumentu iegādes izmaksu pieaugumu.

Izvērtējot pakalpojumus, kas saistās ar traktortehnikas vai tās piekabes īpašnieka vai turētāja (fiziskai vai juridiskai personai) maiņu, ir precizētas ar pakalpojuma nodrošināšanu saistītās darbības un to nodrošināšanas izmaksas. Tāpat ir pārskatīti pakalpojuma veidi, kas saistīti ar traktortehnikas vai tās piekabes īpašnieka vai turētāja maiņu.

Lai uzlabotu traktortehnikas vai tās piekabes tehniskā stāvokļa kontroli tehniskās apskates procesa gaitā, noteiktas papildu kontroles darbības, lai nodrošinātu ne tikai tehniskā stāvokļa kontroli, bet arī tehnisko datu pārbaudi un to aktualizēšanu valsts informācijas sistēmā “Traktortehnikas un tās vadītāju valsts informatīvā sistēma”.

LA.lv