Laukos
Politika

Ar atzinības rakstiem apbalvos virkni lauksaimniecības nozares uzņēmēju un ierēdņu0

Foto LETA

Kā ik gadu pirms valsts svētkiem, arī šogad, 17.novembrī, Zemkopības ministrijas svinīgajā pasākumā, kas veltīts Latvijas proklamēšanas 99.gadadienai, apbalvos nozares labākos darbiniekus.

Ministru kabineta Atzinības rakstu zemkopības ministrs Jānis Dūklavs pasniegs SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” valdes priekšsēdētājam Mārtiņam Cimermanim.


Zemkopības ministrijas medaļu “Par centību” saņems:

1. Latvijas Lauksaimniecības universitātes Lietvedības daļas vadītāja Mg.sc.soc. Janīna Mināte,
2. SIA “Naukšēni” valdes priekšsēdētājs Imants Kamzols,
3. SIA “Very Berry” valdes priekšsēdētāja Gundega Sauškina,
4. SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” Bauskas konsultāciju biroja un nodaļas vadītāja Eleonora Maisaka,
5. SIA “Bauskas meliorācija” būvdarbu vadītājs Jons Gaudiešus,
6. Latvijas Lauksaimniecības universitātes Senāta priekšsēdis, Vides un būvzinātņu fakultātes Vides un ūdenssaimniecības katedras vadītājs, profesors Dr.sc.ing. Ritvars Sudārs,
7. Agroresursu un ekonomikas institūta (AREI) vadošā pētniece, Zinātniskās padomes priekšsēdētāja Dr.oec. Ligita Melece,
8. Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras (VTUA)Tehniskās uzraudzības departamenta Kurzemes reģiona nodaļas vecākais inspektors Laimonis Lepers,
9. VTUA Tehniskās uzraudzības departamenta Vidzemes reģiona nodaļas vecākais inspektors Valentīns Ķikuts,
10. Valsts meža dienesta (VMD)Dienvidkurzemes virsmežniecības virsmežzinis Jānis Iesalnieks,
11. VMD Ziemeļaustrumu virsmežniecības inženieris ugunsapsardzības jautājumos Pēteris Drozdovs,
12. VMD Ziemeļkurzemes virsmežniecības virsmežziņa vietniece Vaira Priede,
13. Valsts augu aizsardzības dienesta Vidzemes reģionālās nodaļas vadītāja Vizma Bērziņa,
14. Pārtikas un veterinārā dienesta (PVD)Ziemeļpierīgas pārvaldes vadītāja vietniece Liena Eiduka,
15. PVD Dzīvnieku infekcijas slimību uzraudzības daļas vecākais eksperts Mārtiņš Seržants,
16. Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta “BIOR” Klientu apkalpošanas nodaļas vecākā eksperte – pārtikas paraugu pieņemšanas vadītāja Mirdza Kārkliņa,
17. Lauku atbalsta dienesta (LAD)direktora vietnieks Indulis Āboliņš,
18. LAD Lauksaimniecības un lauku attīstības departamenta direktors Andris Grundulis,
19. ZM Juridiskā departamenta Personāla nodaļas vadītāja Edīte Meijere,
20. ZM Administratīvā departamenta Informācijas tehnoloģiju nodaļas referents Toms Leikums,
21. ZM Veterinārā un pārtikas departamenta Pārtikas nekaitīguma nodaļas vadītāja vietnieks Māris Valdovskis.


Zemkopības ministrijas Atzinības rakstu saņems:

1. Lauksaimniecības datu centra Lauksaimniecības departamenta Ciltsdarba nodaļas vadītāja Daina Lodiņa,
2. Lauksaimniecības datu centra Lauksaimniecības departamenta Reģistru uzturēšanas nodaļas vadītāja Mairita Elbrete,
3. VTUA Tehniskās uzraudzības departamenta Kurzemes reģiona nodaļas inspektors Ventspilī Jānis Kušners,
4. VTUA Tehniskās uzraudzības departamenta Latgales reģiona nodaļas inspektors Rēzeknē Andris Ančupāns,
5. SIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” Kurzemes reģiona Meliorācijas nodaļas Kuldīgas sektora vadītājs Andris Ernests Kārkliņš,
6. SIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” Kurzemes reģiona Meliorācijas nodaļas Saldus sektora vadītājs Ēriks Sviķis,
7. PVD Rīgas pilsētas pārvaldes veterinārā inspektore Ira Kārkliņa,
8. PVD Ziemeļpierīgas pārvaldes pārtikas inspektore Iveta Strapcāne,
9. PVD Rīgas pilsētas pārvaldes pārtikas inspektore Evija Hildebrante-Galiniča,
10. Lauku atbalsta dienesta (LAD) Zivsaimniecības un valsts atbalsta departamenta LEADER pasākumu daļas vadītāja Zane Jakušenoka,
11. LAD Zemgales reģionālās lauksaimniecības pārvaldes Lauksaimniecības un lauku attīstības daļas vecākā referente Inese Pumpure,
12. LAD Dienvidkurzemes reģionālās lauksaimniecības pārvaldes Kontroles un uzraudzības daļas vecākais inspektors Bruno Herbsts,
13. LAD Kontroles departamenta direktors Juris Griņevičs,
14. LAD Austrumlatgales reģionālās lauksaimniecības pārvaldes Klientu apkalpošanas un administratīvās daļas saimniecības pārzinis – automobiļa vadītājs Ivans Blinovs,
15. LAD Ziemeļkurzemes reģionālās lauksaimniecības pārvaldes Valsts atbalsta un LEADER pasākumu daļas vadītāja Juta Dreiberga,
16. AREI Ekonomikas nodaļas Lauku attīstības novērtēšanas daļas vadītāja Elita Benga,
17. AREI Stendes pētniecības centra noliktavas pārzine Dace Muižniece,
18.AREI Selekcijas un ģenētikas daļas vadošā pētniece Ilze Skrabule,
19. AREI Laukaugu selekcijas un ģenētikas nodaļas Viļānu daļas zinātniskais asistents Aldis Stramkalis,
20. AREI Stendes pētniecības centra vadītāja pienākumu izpildītāja Inga Jansone,
21. Valsts meža dienesta Centrālvidzemes virsmežniecības Ērgļu nodaļas mežzine Vija Babre,
22. VMD Dienvidkurzemes virsmežniecības Liepājas nodaļas vecākais mežzinis Andis Ozoliņš,
23. VMD dienesta Meža resursu reģistra izstrādes un uzturēšanas daļas kartogrāfe Mārīte Kraukle,
24. Zemnieku saimniecība “Ičmalas” īpašnieki Irēna Romāne un Jānis Romāns.

Zivju fonda Atzinības rakstu saņems:

1. Valsts vides dienesta Madonas Reģionālās vides pārvaldes Kontroles daļas Resursu kontroles sektora vecākais inspektors Imants Hamanis,
2. Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta “BIOR” zivju audzētavas “Tome” filiāles “Kārļi” vadītājs Jānis Balodis,
3. “BIOR” Zivju resursu pētniecības departamenta Akvakultūras un ihtiopatoloģijas nodaļas vadītāja Ruta Medne.

Apbalvošanas pasākums notiks 17.novembrī plkst.12 Zemkopības ministrijas ēkas otrā stāva konferenču zālē (Republikas laukumā 2, Rīgā).

LA.lv