Laukos
Mežsaimniecība

Ar īpašu projektu veicinās dialogu starp meža īpašniekiem un valsti saistībā ar aizsargājamām dabas teritorijām0

Foto: LVM

Latvijas Meža īpašnieku biedrība (LMIB) sākusi projekta “Meža īpašnieku izglītošana un iesaiste lēmumu pieņemšanā par meža apsaimniekošanu aizsargājamās dabas teritorijās” īstenošanu, ko finansē Latvijas Vides aizsardzības fonds.

Projekta mērķis ir veidot konstruktīvu diskusiju starp meža īpašniekiem un valsts un pašvaldību pārvaldes iestādēm par aizsargājamo dabas teritoriju izveides procesu un meža apsaimniekošanas mērķiem šajās teritorijās.

LMIB skatījumā šāda diskusija ir nepieciešama, lai meža īpašnieki, dabas aizsardzības politikas īstenotāji un pašvaldības varētu labāk izprast viens otra mērķus un vienoties par veidiem, kā atrast saskares punktus mērķu sasniegšanā. Patlaban meža īpašnieki norāda uz būtiskām nepilnībām aizsargājamo teritoriju veidošanas procesā, kā arī normatīvajā regulējumā attiecībā uz meža apsaimniekošanu šajās teritorijās.

Projektam ir trīs secīgi posmi ar uzdevumiem, kas jāveic, lai virzītos uz mērķu sasniegšanu.

Pirmais posms paredz iesaistīto pušu mērķu un izaicinājumu apzināšanu. Otrais posms paredz veikt izpētes darbu attiecībā uz identificētajiem izaicinājumiem, kā arī meža īpašnieku socioloģisko aptauju. Trešais posms paredz priekšlikumu izstrādi identificēto problēmu risinājumiem.

Plānots, ka 27.jūnijā Kandavā notiks pirmais projekta ietvaros rīkotais seminārs, kurā piedalīsies pārstāvji no meža īpašnieku organizācijām, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Zemkopības ministrijas, Dabas aizsardzības pārvaldes, Valsts meža dienesta, Lauku atbalsta dienesta, Latvijas Pašvaldību savienības, Kandavas novada domes, kā arī zinātnieki no Latvijas valsts mežzinātnes institūta Silava un Latvijas Lauksaimniecības universitātes.

LMIB ir Latvijas lielākā un nozīmīgākā nacionāla un starptautiska līmeņa meža īpašnieku un to apsaimniekotāju vienojošā organizācija, kuras 350 biedru īpašumā un tiesiskajā valdījumā ir 57% no visām Latvijas meža platībām. Organizācija dibināta 2005 gadā.

LA.lv