Politika, Subsīdijas

Arī mežsaimniecības kooperatīviem būs atbalsts daļējai kredītprocentu dzēšanai

Turpmāk arī mežsaimniecības kooperatīviem būs atbalsts daļējai kredītprocentu dzēšanai, paredz valdības akceptētie grozījumi noteikumos par atbalsta piešķiršanas kārtību investīciju veicināšanai lauksaimniecībā.

Esošie noteikumi nosaka kārtību, kādā piešķir atbalstu daļējai kredītprocentu dzēšanai lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām, kā arī atbalsta piešķiršanas kritērijus un atbalsta apmēru 2017. gadam. Izmaiņas noteikumos paredz paplašināt atbalsta pretendentu loku, iekļaujot tajā arī mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības.

Kā skaidro Zemkopības ministrijā – ņemot vērā to, ka kooperācija mežsaimniecības nozarē pēdējos gados sākusi attīstīties, svarīgi veicināt šo kooperatīvu darbību.
Kārtībā arī noteikts, par kāda veida aizdevumiem mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības var pretendēt uz atbalstu.

Noteikumi paredz, ka mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām būs pieejams atbalsts tikai attiecībā uz īstermiņa aizdevumiem, kas nav investīciju aizdevumi. Plānots, ka pieejamais atbalsts ļaus novirzīt papildu finansējumu apgrozāmo līdzekļu iegādes finansēšanai un investīcijām.

Tāpat noteikumos precizēti atbalsta saņemšanai iesniedzamie dokumenti.

Noteikumi attiecas uz mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrībām – tie ir aptuveni trīs valsts atbalsta saņēmēji

Izmaiņas noteikumos stāsies spēkā pēc to publicēšanas oficiālā izdevuma “Latvijas Vēstnesis” tīmekļvietnē.

2 Komentāri

  1. Mežsaimnieki jau visulaiku sludina, ka ir tautsaimniecībai ļoti daudz dodoša nozare. Tātad labi pelnoša nozare, eksporta nozare, maksā daudz nodokļu utt. Tad kāpēc šādai, labi pelnošai nozarei, tiek veidots kaut kāds atbalsta mehānisms? Kāpēc tiek atbalstīta Latvijas dabas resursus noplicinoša nozare, nevis maksimāli reālu ražošanu veicoša nozare? Labi, es saprotu, kooperatīvus veido vietējie meža īpašnieki, un tos tad arī cenšamies atbalstīt, lai veicinātu to konkurētspēju ar ārzemju kompānijā. Tomēr šķiet tas ir tuvredzīgi, jo skaidrs tāpat, ka šie kooperatīvi izsmels mežus, piebāzīs kabatas un meža īpašumus pārdos ārzemju mežu fondiem. Līdz ar to beram naudu caurā maisā. Pie tam cērtamo resursu pietrūkst, tātad tiek atbalstīta neilgtspējīga ražošana.

Pievienot komentāru