Laukos
Gaļa un zivis

Arī Ogres novadā sāk apspriest ukraiņu piedāvājumu būvēt vistu fermas0

Foto-JIANG HONGYAN/Shutterstock

Arī Ogres novadā sākta ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra un sākotnējā sabiedriskā apspriešana par SIA “Gallusman” vistu novietņu kompleksa izveidi Madlienas pagastā, informēja Vides pārraudzības valsts birojā (VPVB).

Līdzīgi kā Tukuma novadā, rakstiskus priekšlikumus par plānoto darbību līdz 6.novembrim var iesniegt VPVB. Savukārt plānotās darbības sākotnējā sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 29.oktobrī plkst.10 Madlienas pagasta kultūras namā.

Olu ražošanas kompleksā nekustamajos īpašumos “Vecbadragi”, “Audriņi”, “Ēriki” un “Daudži” paredzētas 18 dējējvistu kūtis, deviņas jaunputnu kūtis, olu šķirotavas ēka, barības cehs ar graudu pirmapstrādi un noliktavu, kā arī deviņi graudu torņi. Precīzas tehnoloģiskās iekārtas, tostarp mājputnu dzirdīšanai, barošanai, olu savākšanai, kūtsmēslu savākšanai pašlaik projektēšanas stadijā vēl nav definētas, atbilstīgie risinājumi un to ietekme uz vidi, kā arī atbilstība vides aizsardzības normatīvajiem aktiem tiks vērtēta ietekmes uz vidi novērtējuma procedūrā. “Gallusman” neizslēdz, ka kompleksā varētu tikt izbūvēta arī biogāzes stacija.

VPVB paziņojumā norādīts, ka objektam tuvākā īpaši aizsargājamā dabas teritorija, kurai noteikts arī Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamās dabas teritorijas statuss, ir dabas parks “Ogres ieleja”. No kompleksa tā atrodas apmēram 300 metru attālumā.

Pašlaik ir zināms, ka “Gallusman” par savas ražotnes vietu izskata Tukuma vai Ogres novadu. Iepriekš ir izskanējusi informācija arī par Valkas novadu kā iespējamo būvniecības vietu.

Jau vēstīts, ka līdzīga procedūra sākta arī Tukuma novadā. “Gallusman” nekustamajā īpašumā “Karjeras” Jaunsātu pagastā iecerējusi izveidot vistu novietņu kompleksu un olu un olu produktu ražotni, kur kopumā būtu līdz astoņiem miljoniem vistu. Projektu plānots īstenot divos posmos – pirmās kūtis varētu tapt līdz 2020.gada beigām, bet nākamās līdz 2026.gada beigām.

Lai veiktu atkārtotu īpašuma “Karjeras” novērtēšanu, Tukuma novada dome pagājušajā nedēļā ārkārtas sēdē lēmusi pārtraukt divu zemesgabalu izsoli Jaunsātu pagastā, ko uzņēmumu grupa “OvoStar Union” no Ukrainas izskata kā iespējamo vietu olu rūpnīcas izveidei. Domes priekšsēdētāja vietnieks Aivars Volfs (“Tukuma pilsētai un novadam”) informēja, ka līdz noteiktajam laikam izsolei pieteikušies divi pretendenti, bet SIA “Gallusman”, kas zemesgabalus noskatījusi olu ražotnei, dalību izsolē atteica, kamēr nav izstrādāts ietekmes uz vidi novērtējums.

Tāpat vēstīts, ka Ogres novada domes deputāti atbalstījuši olu un olu produktu ražotnes izveides veicināšanu Madlienas pagastā, kur ukraiņu investors iecerējis izbūvēt ražotni ar trīs līdz sešiem miljoniem dējējvistu. Pašvaldība ir saņēmusi “Gallusman” valdes priekšsēdētāja Arņa Veinberga iesniegumu ar informāciju par Ukrainas uzņēmumu grupas “OvoStar Union” plāniem Ogres novadā uzbūvēt modernu un augsti efektīvu olu un olu produktu ražotni. Pašvaldībai lūgts atbalstīt un sadarboties šīs ražotnes izveidē, tostarp nodrošinot ražotnes darbībai nepieciešamā pieslēguma elektrotīkliem izbūvi.

“Firmas.lv” informācija liecina, ka uzņēmums “Gallusman”, kas pieder Nīderlandē reģistrētajam “OvoStar Union N.V. PLLC” un bijušajam AS “Balticovo” valdes priekšsēdētājam Arnim Veinbergam, dibināts 2015.gadā. Uzņēmums nodarbojas ar rūpnieciskos iekārtu uzstādīšanu.

LA.lv