Laukos
Politika

Atbalstam mazo lauku saimniecību attīstībai varēs pieteikties tikai elektroniski0

Foto: Pixabay.com

Valsts un Eiropas Savienības (ES) atbalstam uzņēmējdarbības sākšanai, attīstot mazās lauku saimniecības, turpmāk plāno ļaut pieteikties tikai Lauku atbalsta dienesta (LAD) Elektroniskās pieteikšanās sistēmā, paredz ceturtdien starpinstitūciju saskaņošanai nodotie grozījumi attiecīgajos Ministru kabineta (MK) noteikumos.

Zemkopības ministrijā (ZM) skaidro, ka pāreja uz projektu iesniegumu iesniegšanu elektroniski būtiski atvieglos atbalsta pretendentu iesniegto projektu iesniegumu administrēšanu.

Šī iemesla dēļ veikti arī grozījumi virknē punktu attiecībā uz iesniedzamajiem dokumentiem, atbalsta pretendenta projekta iesnieguma veidlapā, projektu atlases kritērijos, saimniecības apmeklējuma pārbaudes apliecinājumā un atbalsta pieprasījumā.

Izmaiņas MK noteikumos paredz arī atbalsta pretendentam iesniegt gada pārskatu vai gada ienākumu deklarāciju par pēdējo noslēgto gadu pirms projekta iesniegšanas, lai LAD varētu pārliecināties, ka atbalsta pretendents pirms iesnieguma iesniegšanas LAD ir veicis saimniecisko darbību un tā ir reģistrēta Valsts ieņēmumu dienestā.

Tāpat precizētas prasības attiecībā uz darījumdarbības plāna sagatavošanu un iesniegšanu. Tā kā kopš 2018.gada pasākuma “Agrovides maksājumi” apakšpasākumā “Bioloģiskās lauksaimniecības attīstība” un kopš 2019.gada pasākuma “Agrovides maksājumi” apakšpasākumā “Integrētās dārzkopības ieviešana un veicināšana” neviens pretendents nevar uzņemties jaunas saistības, papildu punktus kritērijā par saimniecības pamatdarbības nozari, kas attīsta darījumdarbības plāna ietvaros nepiešķirs. Tādējādi pārskatīts un precizēts kritēriju saraksts un arī minimālais punktu skaits, lai pretendētu uz atbalstu.

Grozījumi MK noteikumos “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākuma “Lauku saimniecību un uzņēmējdarbības attīstība” apakšpasākumā “Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās lauku saimniecības” vēl būs jāskata valdībā.

LA.lv