Laukos

“Atbalstām tos, kas nebaidās darīt”. Kā pašvaldības atbalsta lauku tūrisma uzņēmējus?0

Foto – Anda Krauze

Andris Vaivods, Līvānu novada domes priekšsēdētājs:

“Mūsu novadā ļoti liels tūristu pieplūdums ir Latgales mākslas un amatniecības centra kompleksā, tāpēc pašvaldība meklē iespējas, lai atbalstītu jaunas ieceres, lai piesaistītu finansējumu. Jaunums ir pie centra nesen atvērtā jaunā kafejnīca. Palīdzam arī uzlabot atpūtas zonu. Esam gandarīti, ka stikla pūšanas darbnīcā ir atdzimusi vairāk nekā 100 gadus senā stikla pūšanas tradīcija. Te var ne vien ielūkoties stikla izstrādājumu tapšanas procesā un izzināt stikla izstrādes tehnoloģijas noslēpumus, bet arī apskatīt jaunāko stikla darbu izstādi un iegādāties iepatikušās lietas.”

Agris Petermanis, Nīcas novada domes priekšsēdētājs:

“Piesaistām finansējumu tūrismam nozīmīgu objektu sakārtošanā, piemēram, Jūrmalciemā un Bernātos. Svarīgi ir labiekārtot jūras malu, taču pūliņus prasa arī kārtības uzturēšana. Regulāri tiekamies ar tūrisma nozares uzņēmējiem, jo mums ir svarīgi saklausīt viņu vajadzības. Taču gadās, ka viesu māju saimnieki kaut ko vēlas tūlīt un tagad. Bet mūsu atbalstu ietekmē divas lietas – novada attīstības plānošanas dokumenti un finansējuma piesaistīšanas iespējas. Virzībai uz priekšu jābūt mērķtiecīgai. Šobrīd labākais atbalsts gan tūrisma uzņēmējdarbībai, gan pašiem tūristiem būtu veloceliņa Liepāja – Nīca – Rucava – valsts robeža izbūve. Vispārpieņemts lamāt valdību, bet mēs varam teikt tikai paldies, ka šobrīd tiek klāta jauna asfalta sega uz valsts ceļa Liepāja–Nīca. Tūrismam pavērsies labākas iespējas.”

Arvīds Kviesis, Neretas novada domes priekšsēdētājs:

“Lai gan nav viegli, neapmierināmies ar sasniegto, darbakārtībā ir jauni projekti. Viens no tādiem ir Medņu kroga jumta nomaiņa. Te rosīgi tūrisma jomā darbojas biedrība “Upmales mantinieki” Lidijas Ozoliņas vadībā. Atbalstām tos, kas paši izrāda iniciatīvu un nebaidās darīt vairāk un interesantāk.”

LA.lv