Laukos
Bizness

Pirms biotopa izveides – zemes īpašnieka obligāts paraksts0


Latvijā meža īpašnieki grib paši izvēlēties – atdot mežu dabai vai audzēt lietaskokus.
Latvijā meža īpašnieki grib paši izvēlēties – atdot mežu dabai vai audzēt lietaskokus.
Foto – Inta Puriņa

Ar aicinājumu “Atbalsti iespēju saimniekot savā zemē!”, izmantojot videovēstījumu, pie sabiedrības vēršas kā mežu, tā arī lauksaimniecības zemju īpašnieki. Viņi rosina likuma izmaiņas, kas nosaka, ka  biotopa izveide jāsaskaņo ar zemes īpašnieku.

Lai sargātu zemes īpašnieku tiesības izvēlēties sava īpašuma apsaimniekošanas veidu, tiek rosināts papildināt likuma “Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām” 12. panta 1. daļu, nosakot, ka pieņemt lēmumu par aizsargājamās teritorijas izveidošanu, teritorijas robežu, zonējuma, kategorijas, kā arī aizsardzības režīma maiņu var tikai tad, ja par to ir rakstiska vienošanās ar zemes īpašnieku vai tiesisko valdītāju.

Mežsaimnieki un lauksaimnieki aicina nepieļaut nekontrolētu to teritoriju paplašināšanu, kurās aizliegta vai ierobežota saimnieciskā darbība.

Par šādu iniciatīvu zemes īpašnieki aicina parakstīties portālā “Manabalss.lv” – http://bit.ly/2icGyCi.

Zemes īpašnieki savā videovēstījumā norāda, ka nekontrolētu zemes aprobežoto teritoriju palielināšana Latvijā ietekmē ikviena zemes īpašnieka tiesības. Valsts nesakārtotā sistēma saistībā ar aprobežojumu noteikšanu zemes īpašniekus padara par ķīlniekiem bez rīcības brīvības. Ne viens vien zemes īpašnieks palicis bez iespējām saimniekot savā zemē un zaudējis iztikas avotus.

Kā liecina Valsts meža dienesta dati, pašlaik gandrīz trešā daļa Latvijas mežu ir iekļauta kādā aizsargājamo teritoriju kategorijā. Valstī no jebkādas mežsaimnieciskās darbības ir izslēgti 133 tūkstoši hektāru, bet šīs zemes uzturēšana ir uzlikta uz tās īpašnieku pleciem.

Nepieļaujami ir tas, ka zemes īpašniekus bieži vien pat neinformē par jaunu aizsargājamu teritoriju veidošanu vai aprobežojumu pastiprināšanu esošajās teritorijās. Nav skaidri noteiktu kritēriju jaunu aizsargājamo teritoriju veidošanai. Pat uzzinot par jauniem plāniem, cilvēkiem nav iespēju iepazīties ar skaidri formulētiem apsvērumiem šādu platību izveidei, tāpēc nav praktisku iespēju apstrīdēt lēmumu. Rezultātā īpašnieki negūst ienākumus, pašvaldības zaudē daļu no nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumiem, bet valsts nesaņem nodokļus no ražošanas.

Lai situāciju mainītu, zemes īpašnieki aicina ikvienu interesentu apmeklēt portālu “Manabalss.lv” un nobalsojot dot zemes īpašniekam tiesības pašam izlemt, ko viņš vēlas ar savu zemi darīt – nodarboties ar lauksaimniecību, mežsaimniecību vai dabas vērtību sargāšanu.

Nobalsot var ikviens, reģistrējoties portālā ar savu internetbanku.

Iniciatīva paredz arī to, ka ir jābūt skaidri noteiktiem kritērijiem aprobežojumu noteikšanai, jāmaina shēma, kādā valsts lemj par aprobežoto teritoriju platībām Latvijā.

Viens no iniciatīvas atbalstītājiem ir Priekuļu novada pašvaldības mežzinis, meža īpašnieku biedrības “Dižsils” vadītājs Ainārs Amantovs. Viņš uzsver, ka šā brīža situācijas mainīšanā ir jāiesaistās ikvienam zemes īpašniekam. “Diemžēl rodas iespaids, ka daudzas aizsargājamās teritorijas tiek veidotas tāpēc, ka valstij par tām nav jāmaksā nekāda kompensācija vai arī tā ir simboliska. Par visu maksā privātais meža īpašnieks, turpretī procesa uzraudzīšanai tiek tērēti milzīgi resursi. Tas nav pareizi,” norāda A. Amantovs.

Mežsaimnieku un lauksaimnieku videovēstījumu var noskatīties https://failiem.lv/u/tw966yvv#_

LA.lv