Laukos
Lauku sēta

Vai kazkopjiem pienākas subsīdijas?0

Foto – Dainis Bušmanis

Jautājums. Vai, iegādājoties šķirnes kazas un āzi, var saņemt valsts atbalstu? Dace Aizputes novadā.

Tieša atbalsta dzīvnieku iegādei nav, jo to neparedz Eiropas Komisijas regula Nr. 702/2014.

Tomēr valsts atbalsts lauksaimniecības dzīvnieku iegādei ir paredzēts kā finanšu instruments, proti, ja saimniece ragaino lopiņu iegādei ņēmusi kredītu, valsts kompensē iepriekšējā gadā faktiski samaksātos kredītprocentus.

Atbalsta apmērs nepārsniedz aizdevuma gada procentu likmi 4% apmērā vai faktisko likmi (MK 03.02.2015. noteikumi Nr. 59 13.1.6. apakšpunkts un 16. punkts).

Latvijā šā gada sākumā saimniecībās turēto kazu skaits bija ap 14 000 salīdzinājumā ar 2016.gada sākuma rādītāju – 13 000 kazām.

LA.lv