Laukos
Politika

Kā sausuma dēļ cietušajiem lauksaimniekiem saņemt nodokļu atbalstu0

Foto: Igorstevanovic/Shutterstock

Tā kā ilgstošā sausuma izraisītās sekas lauksaimniecībā atzītas par valsts mēroga dabas katastrofu, Valsts ieņēmumu dienests (VID) varēs sadalīt termiņos vai atlikt uz laiku nodokļu maksājumus tiem lauksaimniekiem, kurus Zemkopības ministrijas deleģētā SIA Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs darbinieki būs atzinuši par cietušajām personām.

Lai saņemtu šādu atzinumu, lauksaimniekiem, kuru saimnieciskā darbība ir tieši saistīta ar ilgstoša sausuma izraisītajām sekām un tās attiecībā uz viņiem atzīstamas par nepārvaramas varas apstākļiem, jāvēršas Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrā. Saņemot atzinumu, lauksaimniekam tas kopā ar motivētu rakstveida iesniegumu par nodokļu maksājumu sadalīšanu termiņos vai atlikšanu uz laiku līdz vienam gadam (tas noteikts likuma Par nodokļiem un nodevām 24. panta pirmās daļas 4. punktā) jāiesniedz VID Nodokļu parādu piedziņas pārvaldei.

Iesniegumu kopā ar atzinumu var iesniegt elektroniski, izmantojot VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmu (EDS), nosūtīt pa pastu vai klātienē jebkurā VID klientu apkalpošanas centrā.

Savukārt tie uzņēmumi, kurus ārkārtas apstākļi skāruši netieši, var izmantot likumā paredzēto iespēju sadalīt nodokļu samaksu uz laiku līdz vienam gadam. Šajā gadījumā nodokļu maksātājam ne vēlāk kā 15 dienas pēc maksājuma termiņa iestāšanās jāvēršas VID ar motivētu rakstveida iesniegumu.

Par nodokļu parādiem, kuru piedziņai VID jau ir pieņēmis lēmumu, nodokļu maksātājs var iesniegt VID motivētu rakstveida iesniegumu, lūdzot pieņemt lēmumu par nokavēto nodokļu maksājumu labprātīgu izpildi uz laiku līdz trim gadiem, skaitot no iesnieguma iesniegšanas dienas. Šādu likuma normu var piemērot, ja nodokļu maksātājs motivētu rakstveida iesniegumu iesniedz VID ne vēlāk kā sešus mēnešus pēc tam, kad paziņots lēmums par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu, kā arī ja nodokļu maksātājam nav aktuāls maksātnespējas, tiesiskās aizsardzības vai ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process.

UZZIŅA

Ja rodas kādi jautājumi, zvaniet uz VID konsultatīvo tālruni 67120000, vērsieties ikvienā klientu apkalpošanas centrā vai uzdodiet jautājumus rakstiski mājaslapā: www.vid.gov.lv (sadaļā Kontakti).

LA.lv