Laukos
Mežsaimniecība

Atbalstu meža atjaunošanai varēs saņemt arī spēcīgu lietavu vai sausuma gadījumos0

Foto: LVM

Meža īpašnieki Eiropas Savienības fondu atbalstu turpmāk varēs saņemt ne tikai ugunsgrēku postījumu, bet arī spēcīgu lietavu vai sausuma gadījumos, paredz valdības apstiprinātie grozījumi atbalsta piešķiršanas kārtībā pasākumā “Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un mežu dzīvotspējas uzlabošanā”.

Izmaiņas nosacījumos sagatavotas, lai meža īpašnieki varētu saņemt atbalstu mežaudžu atjaunošanai ne tikai ugunsgrēka, bet arī spēcīgu lietavu vai sausuma gadījumos.

Izmaiņas nosacījumos paredz izmaiņas atbalsta piešķiršanas kārtībā apakšpasākumā “Meža ugunsgrēkos un dabas katastrofās iznīcinātu mežaudžu atjaunošana”.

Kā norādīts Zemkopības ministrijas skaidrojumā, tā kā mežaudzes posta ne vien ugunsgrēki, bet arī citu faktoru, piemēram, vēja, sausuma, spēcīgu lietavu, sniega un citu apstākļu ietekme, grozījumi noteikumos paredz ietvert visus šādus faktorus, kas varētu būt par iespējamajiem mežaudzi postošajiem apstākļiem.

Līdz šim atbalstu mežaudžu atjaunošanai varēja saņemt par platību, par kuru Valsts meža dienests (VMD) sniedza atzinumu, ka tajā ir bijis ugunsgrēks, dabas katastrofa vai kaitēkļu un slimību bojājumi, kuru dēļ mežaudze ir iznīcināta. Bieži vien pēc postošiem laikapstākļiem, kas pielīdzināmi dabas katastrofām, piemēram, ilgstoša sausuma, spēcīgām lietavām, plūdiem un līdzīgiem laikapstākļiem, postījumi ir tik būtiski, ka mežaudzes ir jāatjauno, norāda ZM.

Paredzēts, ka atzinumu par to, ka mežaudze ir iznīcināta, tāpēc mežs konkrētajā platībā ir atjaunojams, VMD sniedz arī tad, kad atbalstu audžu atjaunošanai var saņemt par platību, kurā postījumi radušies sausuma, ūdens vai citu faktoru ietekmē.

LA.lv