Laukos
Bizness

Atceļ zemes robežu pārkārtošanu uz 2020.gadu0

Foto LETA

Saeima šodien galīgajā lasījumā pieņēma grozījumus Zemes pārvaldības likumā, lai uz diviem gadiem pārceltu zemes konsolidācijas jeb robežu pārkārtošanas ieviešanas sākumu.

Tagad konsolidāciju paredzēts pārcelt uz 2020.gada 1.janvāri plānotā nākamā gada vietā, jo šim pasākumam nav piešķirti līdzekļi no valsts budžeta.

Līdzekļi ir nepieciešami, lai nodrošinātu administratīvās un vadības izmaksas, kā arī zemes konsolidācijas projekta izstrādes un īstenošanas izdevumus.

Plānots, ka 2020.gadā šim pasākumam tiks tērēti 83 181 eiro.

Zemes konsolidācija jeb tās robežu pārkārtošana ir nepieciešama, jo lauku teritorijās zemes īpašumi ir sadrumstaloti. Konsolidāciju varēs ierosināt zemes īpašnieki vai tās tiesiskie valdītāji, pašvaldības vai valsts iestādes, savukārt zemes konsolidāciju atbilstoši noteiktajai kompetencei nodrošinās Valsts zemes dienests, pašvaldības, zemes ierīcības darbiem sertificēta persona un zemes kadastrālajai uzmērīšanai sertificēta persona.

LA.lv