Laukos
Graudkopība

Zemniekam zināšanai. Atkal izmaiņas augu aizsardzības līdzekļu sarakstā0

Foto: Shutterstock

Valsts augu aizsardzības dienests martā augu aizsardzības līdzekļu reģistrā iekļāvis četrus jaunus herbicīdus, vienu augšanas regulatoru un vienu dzīvus organismus saturošu preparātu, vēl vienam herbicīdam izsniedzis paralēlās tirdzniecības atļauju, bet anulējis 14 preparātus.

Herbicīdi

Tristar 50 SG – selektīvs sistēmas iedarbības preparāts, ko augi uzņem caur lapām un saknēm, īsmūža divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai ziemas kviešu, ziemas tritikāles un vasaras miežu sējumos. Darbīgā viela: metil-tribenurons. 2. reģ. klase.

Ļoti laba efektivitāte pret parasto virzu, ganu plikstiņu, tīruma kumelīti, zilo rudzupuķi, laba – pret tīruma veroniku, skaujošo panātri, tīruma nauduli, ķeraiņu madaru, balto balandu, tīruma vijolīti.

Ziemāju sējumus apsmidzināt pavasarī, atsākoties veģetācijai, ar kultūrauga cerošanas sākumu līdz divu mezglu stadijai (AS 20–32), vasarājus – ar kultūrauga cerošanas sākumu līdz viena mezgla stadijai (AS 20–31). Maksimālais apstrāžu skaits sezonā – 1.

Ievērot 10 m aizsargjoslu līdz blakus laukam un lauksaimniecībā neizmantojamai zemei.

 

Cliophar 600 SL, Lontrel 600 SL – selektīvi sistēmas iedarbības preparāti, ko augi uzņem caur lapām, divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai graudaugos, rapšos, ganībās, kāpostos un zemenēs. Darbīgā viela: klopiralīds. 2. reģ. klase.

Laba efektivitāte pret lauka ilzīti, zilo rudzupuķi, ārstniecības kumelīti, tīruma kumelīti, parasto vībotni, tīruma usni, sīkziedu sīkgalvīti.

Lai ierobežotu nezāles cukurbiešu, lopbarības biešu, galda biešu, galviņkāpostu un Savojas kāpostu laukos, apsmidzināt stādījumus pēc kultūrauga iesakņošanās tā divu līdz piecu lapu stadijā (AS 12–15).

Ziemas kviešu, ziemas tritikāles, rudzu un ziemas miežu sējumus apsmidzināt pavasarī, atjaunojoties veģetācijai, ar kultūrauga cerošanas sākumu līdz karoglapas parādīšanās stadijai (AS 21-37), vasaras kviešu, vasaras miežu un auzu sējumus – ar kultūrauga cerošanas sākumu līdz karoglapas parādīšanās stadijai (AS 21–37). Kukurūzas sējumus apsmidzināt, sākot ar kultūrauga divu lapu stadiju līdz piecu lapu stadijai (AS 12–15).

Linu sējumus apsmidzināt, sākot ar kultūrauga otro lapu pāri līdz linu ziedkopas attīstības stadijas vidum (AS 12–55), stiebrzāļu sēklu laukus – ar kultūrauga cerošanas sākumu līdz karoglapas parādīšanās stadijai (AS 21–37).

Vasaras rapšu un ripšu sējumus apsmidzināt, sākot ar kultūrauga divu lapu stadiju, līdz redzamas galvenās ziedkopas (AS 12–55), ziemas rapšu un ripšu sējumus – pavasarī, sākot ar kultūrauga pirmo starpmezglu posmu, līdz redzamas galvenās ziedkopas (AS 31–55).

Apsmidzināt ganības pavasarī, ar stiebrzāļu cerošanas sākumu līdz to attīstītas karoglapas stadijai (AS 21–37). Zemeņu stādījumus apsmidzināt pēc ražas novākšanas. Egļu stādījumus kokaudzētavās apsmidzināt, kad stādi iesakņojušies.

Maksimālais apstrāžu skaits sezonā – 1. Pēc lietošanas ganībās 7 dienu nogaidīšanas laiks.

Ja kultūraugi, kas apstrādāti ar preparātu, pavasarī cietuši, augu atliekas jāiear vai dziļi jāiekultivē augsnē, 6 nedēļas pēc augsnes apstrādes laukā drīkst sēt vasarāju graudaugus, kukurūzu vai stiebrzāles. Pret preparātu jutīgi ir kartupeļi, zirņi, pupas, lupīnas, burkāni, salāti.

Ievērot 10 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm, 5 m līdz blakus laukam un lauksaimniecībā neizmantojamai zemei.

 

Pico 750 WG – selektīvs sistēmas iedarbības preparāts, ko augi uzņem caur lapām, īsmūža divdīgļlapju ierobežošanai ziemas kviešu, ziemas miežu, ziemas rudzu un ziemas tritikāles sējumos. Darbīgā viela: pikolinafēns. 2. reģ. klase.

Augsta efektivitāte, ierobežojot ganu plikstiņu, panātres, parasto virzu, lauka vijolīti. Apsmidzināt ziemāju sējumus rudenī kultūrauga vienas līdz divu lapu stadijā (AS 11–12). Maksimālais apstrāžu skaits sezonā – 1.

Ievērot 30 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm. Ja lieto sprauslas, kas samazina smidzinājuma nonesi par 50%, jāievēro 15 m aizsargjosla; ja samazina par 75% – jāievēro 10 m aizsargjosla.

 

Buster – selektīvs sistēmas iedarbības preparāts, ko augi uzņem caur lapām un saknēm, īsmūža divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai graudaugos. Darbīgā viela: metil-tribenurons. 2. reģ. klase. Identiskais Latvijā reģistrētais preparāts – TBM 75 WG.

Ļoti labi ierobežo parasto virzu, ganu plikstiņu, zīda magoni.

Ziemas kviešu, rudzu, ziemas tritikāles, ziemas miežu sējumus apsmidzināt pavasarī, atsākoties veģetācijai, ar kultūrauga cerošanas sākumu līdz trīs mezglu stadijai (AS 20–33), vasaras kviešu, vasaras miežu, auzu sējumus – sākot ar kultūrauga divu lapu stadiju līdz trīs mezglu stadijai (AS 12–33). Maksimālais apstrāžu skaits sezonā – 1.

Ja ar preparātu apstrādātais sējums iznīcis un lauku nepieciešams pārsēt, tad trīs mēnešu periodā pēc apstrādes šajā laukā drīkst sēt tikai graudaugus; ja pagājuši vairāk nekā trīs mēneši, var sēt arī lauka pupas, ziemas un vasaras rapšus.

Ievērot 10 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm, 5 m līdz blakus laukam un lauksaimniecībā neizmantojamai zemei.

Augu augšanas regulatori

Nexa 500 EC – pretveldres preparāts, kas novērš pārmērīgu starpmezglu posmu pagarināšanos, kā dēļ graudaugu stublāji kļūst īsāki un stingrāki. Darbīgā viela: etil-trineksapaks, 2. reģ. klase.

Ziemas miežos divi apstrādes varianti. Pirmais – apsmidzināt sējumus no kultūrauga stiebrošanas sākuma līdz attīstītas karoglapas stadijai (AS 30–39); otrais – no kultūrauga cerošanas beigām līdz trešā mezgla stadijai (AS 29–33), un nākamā apstrāde pēc 7–25 dienām, sākot ar trešā mezgla stadiju līdz attīstītas karoglapas stadijai (AS 33–39).

Arī rudzos divi apstrādes varianti. Pirmais – apsmidzināt sējumus no kultūrauga cerošanas beigām līdz karoglapas parādīšanās stadijai (AS 29–37); otrais – no kultūrauga cerošanas beigām līdz piecu mezglu stadijai (AS 29–35) un atkārtoti pēc 6–16 dienām no piecu mezglu stadijas līdz attīstītas karoglapas stadijai (AS 35–39).

Ziemas miežu sējumus apsmidzināt no kultūrauga pirmā mezgla stadijas līdz karoglapas parādīšanās stadijai (AS 31–37), vasaras miežu – no kultūrauga stiebrošanas sākuma līdz attīstītas karoglapas stadijai (AS 30–39).

Ziemas tritikāles sējumus apsmidzināt no kultūrauga stiebrošanas sākuma līdz sestā mezgla stadijai (AS 30–36).

Ievērot 10 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm.

Dzīvie organismi

Ervipar – preparātu izmanto laputu ierobežošanai dārzeņu un krāšņumaugu sējumos un stādījumos segtajās platības. Satur parazītlapseni Aphidius ervi Haliday. 3. reģ. klase.

Parazītiskā lapsenīte dēj olu laputī, lapsenītes kāpurs izveido kokonu laputī. Mātīte divās dienās spēj parazitēt 100 laputu. Parazītiskās lapsenītes aktīvi lido un meklē saimniekorganismus. Tas notiek arī zemā temperatūrā. Parazītlapsene attīstās un vairojas 15–25 ºC temperatūras robežās. Slikti attīstās, ja temperatūra pārsniedz 30 ºC.

Izmaiņas lietojumā

Basta – herbicīda krājumus atļauts izplatīt līdz šā gada 31. jūlijam un izlietot līdz 2020. gada 31. janvārim.

Plenum – insekticīda krājumus atļauts izplatīt līdz šā gada 31. jūlijam un izlietot līdz 31. oktobrim.

Diqua, Dessica, Maxima, Penquat 20 SL, Reglone Super, DQ 200 – desikantu krājumus atļauts izplatīt līdz šā gada 31. oktobrim un izlietot līdz 31. decembrim.

Archer Turbo 575 EC, Taspa 500 EC, Barclay Bolt XL, Bumper 250 EC, Inovor – fungicīdu krājumus atļauts izplatīt līdz šā gada 31. augustam un izlietot līdz 31. oktobrim.

Maister OD – herbicīda krājumus atļauts izplatīt līdz šā gada 10. septembrim un izlietot līdz 2020. gada 10. septembrim.

Imbrex XE – fungicīda nosaukums nomainīts ar Imtrex XE.

Vairāk lasiet žurnāla Agro Tops maija numurā

LA.lv