Laukos
Politika

Atvēl 164 774 eiro sabiedrības informēšanai par zivju resursiem0

Publicitātes foto

Zivju fonda padome pilnā apmērā vai daļēji atbalstījusi 20 pasākuma “Sabiedrības informēšanas pasākumi par zivju resursu pētījumiem, to racionālu un saudzīgu izmantošanu, atražošanu un aizsardzību” šā gada pirmajā kārtā iesniegtos projektus, informēja Zemkopības ministrijā (ZM).

Zivsaimniecības departamenta Zvejas pārvaldības un zivju resursu nodaļas vecākais referents Jānis Ābele sacīja, ka padomes piešķirtā finansējuma summa 20 atbalstītajiem projektiem ir 164 774,18 eiro.

Kopumā pasākumam “Sabiedrības informēšanas pasākumi par zivju resursu pētījumiem, to racionālu un saudzīgu izmantošanu, atražošanu un aizsardzību” 2018.gada pirmajā kārtā bija iesniegti 23 projekti, no kuriem padome pilnā apmērā vai daļēji atbalstīja 20 projektus. Divi projekti noraidīti projektu izskatīšanas gaitā, bet vienam projektam padome nepiešķīra finansējumu, jo atbilstoši pasākuma nosacījumiem atbalsts varēja tikt piešķirts ne vairāk kā trim video projektiem, bet pasākumam tika iesniegti četri šādi projekti.

Tāpat Zivju fonda padome pilnā mērā vai daļēji atbalstīja visus deviņus pasākuma “Dalība starptautiskos pasākumos, konferencēs un apmācībās saistībā ar zivju resursu pētījumiem, to racionālu un saudzīgu izmantošanu, atražošanu un aizsardzību” šā gada pirmajai kārtai iesniegtos projektus, piešķirot tiem finansējumu 36 260,62 eiro apmērā.

Zivju fonds ir valsts budžetā kārtējam gadam ZM apakšprogrammai “Zivju fonds” piešķirtā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem, kā arī fizisko un juridisko (arī ārvalstu) personu ziedojumi un dāvinājumi. Fonda līdzekļus izmanto zivju atražošanas un aizsardzības pasākumu nodrošināšanai un zinātnisko pētījumu finansēšanai.

LA.lv