Laukos
Gaļa un zivis

Atvieglo pieteikšanos valsts un ES atbalstam akvakultūrā0

Zivju dīķis. Foto no LA arhīva.

Valdība apstiprinājusi Zemkopības ministrijas sagatavotos grozījumus noteikumos par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtību pasākumam “Produktīvi ieguldījumi akvakultūrā”.

Mazo uzņēmumu projektiem, kuros attiecināmo izmaksu summa nepārsniedz 100 000 eiro, ir samazināti nosacījumi par pieredzi uzņēmējdarbībā, turpmāk nosakot, ka to neto apgrozījumam pēdējo divu gadu laikā ir jābūt vismaz 15 000 eiro (pašlaik – vismaz 250 000 eiro).

Noteikts, ka projekta izstrādes un īstenošanas laikā pretendentam jākonsultējas ar zinātniskā institūta “BIOR” speciālistiem par akvakultūras dzīvnieku audzēšanas procesu un paredzētajām audzēšanas tehnoloģijām.

Pēc projekta īstenošanas, ja tajā attiecināmo izmaksu summa nepārsniedz 100 000 eiro, uzņēmumam ir jāsasniedz vismaz 20% akvakultūras produkcijas gada neto apgrozījums no ieguldīto investīciju apmēra (pašlaik noteikto 30% vietā).

Lai veicinātu akvakultūras nozares attīstību, uzņēmumiem, kas ar akvakultūru nodarbojas papildus citām nozarēm un sasniedz ievērojamus audzēšanas rādītājus, ir iespēja iegādāties specializēto tehniku dīķu atjaunošanai, kā arī veikt dīķu atjaunošanas darbus (bez dīķa platības paplašināšanas). Tas iespējams, jo svītrots nosacījums, ka akvakultūras saimniecības ieņēmumiem no izaudzētās akvakultūras produkcijas pārdošanas iepriekšējā pārskata gadā ir jābūt lielākiem par citiem uzņēmuma ieņēmumiem. Nosacījums svītrots, jo ar zivju audzēšanu nodarbojas dažāda lieluma un nozaru uzņēmumi.

Grozījumi attiecas uz komersantiem, zemnieku vai zvejnieku saimniecībām, kas audzē vai plāno audzēt akvakultūras produkciju pārdošanai, un veicinās mikrouzņēmumu un mazo komersantu darbību akvakultūrā.

Grozījumi noteikumos “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumam “Produktīvi ieguldījumi akvakultūrā” stāsies spēkā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

Kā ziņots, Eiropas Savienības Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda un Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai pasākumā “Produktīvi ieguldījumi akvakultūrā” projektu iesniegumu kārtas kopējais publiskais finansējums ir astoņi miljoni eiro un tā mērķis ir palielināt akvakultūras uzņēmumu konkurētspēju un dzīvotspēju. Atbalstu piešķirs karpu, foreļu, zandartu, ālantu, sterletu, līdaku, līņu, samu, storu, pāliju, garneļu un vēžu audzēšanai. Atbalstam var pieteikties līdz šā gada 14.decembrim.

Projektu iesniegumi jāiesniedz, ierodoties Lauku atbalsta dienestā personīgi vai [email protected] elektroniska dokumenta formā, parakstītu ar elektronisko parakstu un apliecinātu ar laika zīmogu Elektronisko dokumentu likumā noteiktajā kārtībā.

LA.lv