SKAIDRĪTE BŪMANE

Dr. agr., Valsts Priekuļu laukaugu selekcijas institūts