Līvija Zariņa

Dr. agr., Valsts Priekuļu LSI vadošā pētniece