Ināra Helēna

Konošonoka, Dr. sc. ing.,
Inese Zītare, Dr. med. vet., 
Biotehnoloģijas un veterinārmedicīnas ZI Sigra