Dzintra Dēķena

Ieva Kalniņa, Baiba Lāce, Dārzkopības institūts