Līga Feodorova-Fedotova

Latvijas Augu aizsardzības pētniecības centrs, laukaugu patoloģijas grupa, asistente