Valija Kārkliņa

Valsts augu aizsardzības dienesta augšņu agroķīmiskās izpētes daļas galvenā eksperte agronomijā