Antra Briņķe

ZM Veterinārā un pārtikas departamenta direktora vietniece