Armīns Laurs

Latvijas Lauksaimniecības universitāte