Meži, Mežsaimniecība

Balvu novadā rīkos semināru par ozolu, gobu un vīksnu audzēšanu

Balvu novada Lazdulejas pagasta Egļuciema Bērzu ielas “Līņos” 10.oktobrī plānots bezmaksas seminārs par platlapju – ozolu, gobu un vīksnu – audzēšanas iespējām un pieredzi Latvijā.

Kā norāda pasākuma rīkotāji, platlapju audzēšanas un izmantošanas problemātika semināros ir reti apskatīta. Šī pasākuma laikā meža īpašniekiem un citiem interesentiem būs unikāla iespēja uzzināt gan par platlapju ekoloģiju un ieaudzēšanu, gan arī koksnes un citu labumu izmantošanu.

Pasākuma pirmajā daļā paredzēti vairāki referāti.

Semināru atklās mežsaimniecības konsultante Ginta Ābeltiņa. Viņas referāts būs veltīts Eiropas Savienības atbalsta pasākumiem meža ieaudzēšanā un atjaunošanā.
Mežzinātnes institūta “Silava” vadošais pētnieks Māris Laiviņš pastāstīs par ozolu, gobu un vīksnu audžu izplatību un ekoloģiju. LLU Meža fakultātes Kokapstrādes katedras vadošais pētnieks, Dr. sc. ing. Uldis Spulle atklās platlapju jeb cieto lapu koku pārstrādes iespējas. Savukārt Žīguru meža muzeja vadītāja Anna Āze pastāstīs par ozola nekoksnes resursiem un to izmantošanas iespējām.
Sākums 10:00.
Semināra otrajā daļā interesenti varēs doties dabā, lai iepazītos ar meža īpašnieka Gunāra Buklovska 20 gadu laikā izveidotajiem ozolu un citu koku sugu stādījumiem lauksaimniecības zemēs.

Pasākumu rīko Meža konsultāciju pakalpojumu centra Ziemeļaustrumu nodaļa sadarbībā ar meža īpašnieku Gunāru Buklovski.

Pievienot komentāru