Meži, Mežsaimniecība

Bērza finierkluču audzes atmaksāsies

UZZIŅA

Vispieprasītākais un augstāk vērtētais kvalitatīvas bērza apaļkoksnes sortiments ir finierkluči. No mazākām bērza dimensijām ražo papīrmalku, bet lielāku dimensiju kokus izmanto finiera rūpniecībā, kas Latvijā ir ļoti labi attīstīta.

Vai tiesa, ka no bērza 35 gados iespējams iegūt finierklučus? JĀNIS STRENČU NOVADĀ

Sausas vai pārāk mitras vietas neder

– Ilglaicīgi pētījumi un novērojumi divdesmit gadu garumā, kopš AS “Latvijas finieris” uzsāka bērzu programmu, ļauj prognozēt, ka Latvijā, līdzīgi kā Somijā, labos apstākļos augusi bērzu audze 40 gados var izaugt līdz finierkluča dimensijām, t.i., sasniegt ap 350–400 m3/ha krāju, ja kokiem ir šādi vidējie parametri: 28 m augstums un 25 cm diametrs krūšu augstumā. Finierklučus gatavo no apaļkokiem, kam minimālais tievgaļa diametrs ir 14 cm, – stāsta Latvijas valsts mežzinātnes institūta “Silava” vadošais pētnieks Kaspars Liepiņš. – Tiem, kuri vēlas apmežot lauksaimniecībā neizmantoto zemi, iesaku ierīkot bērzu stādījumus, jo tie ir produktīvi. Risks, piemēram, dzīvnieku bojājumi, slimības, salīdzinājumā ar pārējām koku sugām ir samērā mazs.

! Lai iegūtu produktīvu bērza plantāciju, jāievēro vairāki faktori. Pirmkārt, jābūt piemērotiem augšanas apstākļiem. Otrkārt, jāiegādājas kvalitatīvs, selekcionēts stādmateriāls. Treškārt, jānodrošina atbilstīga agrotehnika, gan ierīkojot, gan kopjot stādījumu.

Bērzs ir plastiska suga, kas var augt gan ļoti nabadzīgās, gan auglīgās karbonātu augsnēs. Šim kokam nepatīk kūdras augsnes, kā arī ļoti smagas māla augsnes, kur ir slikta aerācija. Tādās bērzi grūtāk ieaug un attīstās, biežāk novērojami stumbra formas un vainaga defekti. Prakse rāda, ka arī sausās smilts augsnēs ar nepietiekamu mitrumu produktīvu audzi izaudzēt nevar. Vislabāk bērzus stādīt mālsmilts augsnēs, kur nav lieka mitruma. Šādas vietas atrodamas gandrīz jebkurā Latvijas reģionā.

Jāizvēlas labi stādi

Apmežošanas rezultātus lielā mērā ietekmē stādmateriāls. Izmantojot sliktas kvalitātes stādus, būs vairāk darba, kopjot un regulāri papildinot stādījumu. Pašlaik tirgū ir pietiekami liela stādmateriāla izvēle un pircējs var izvēlēties labāko. Ja stādi tiek atbilstīgi uzglabāti līdz stādīšanas brīdim un pareizi iestādīti, nav nozīmes, vai stādījumu ierīko ar kailsakņiem vai konteinerstādiem. Ietvarstādu galvenā priekšrocība – stādīt var ilgākā laika posmā. Mežkopji izmanto lielākoties bērzu stādus ar uzlabotu sakņu sistēmu, jo tie ir lielāka izmēra un spēj labāk konkurēt ar nezālēm.

! Pašlaik tirgū ir pieejami no dažādu kategoriju un ģenētiskās kvalitātes sēklām audzēti bērzu stādi. Sēklas var būt ievāktas no kokiem noteiktā mežaudzē (kategorija – izcelsme zināma) vai sēklu plantācijā, kurā speciāli ir atlasīti ātraudzīgākie un kvalitatīvākie bērza kloni (kategorija – uzlabots). Augstvērtīgāks ģenētiskais materiāls nodrošinās ne tikai lielāku mežaudzes krāju, bet arī labāku stumbru kvalitāti. Pirms stādu iegādes ir vērts iepriekš kokaudzētavā noskaidrot, kurai kategorijai atbilst tirgotais stādmateriāls.

Pievienot komentāru