Latvijā, Politika

Bezakcīzes dīzelim zemnieki varēs pieteikties no nākamās nedēļas

Lauksaimniecības produkcijas ražotāji 2017./2018.saimnieciskajā gadā varēs iegādāties marķētu dīzeļdegvielu, kurai piemēro samazināto akcīzes nodokļa likmi,savukārt pieteikties šogad varēs elektroniski LAD Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS) vienlaicīgi ar pieteikšanos platību maksājumu saņemšanai. Tātad – sākot no trešdienas, 11.aprīļa.

Pēdējā diena, kad varēs pieteikties dīzeļdegvielas saņemšanai, noteikts 1.jūnijs, informē Lauku atbalsta dienestā (LAD).

LAD ir veicis izmaiņas arī EPS, lai atgādinātu par iespēju pieteikties dīzeļdegvielas saņemšanai. Klientiem pēc vienotā iesnieguma iesniegšanas sistēmā parādīsies uzaicinājums pieteikties dīzeļdegvielai ar samazināto akcīzes nodokļa likmi.

Precīzāki dīzeļdegvielas saņemšanas nosacījumi ir lasāmi LAD mājaslapā.

Atgādināsim, ka bezakcīzes dīzeļdegvielu piešķir par to atbalsta saņemšanai deklarēto un apstiprināto platības hektāru, par kuru ir nodrošināti ieņēmumi no lauksaimnieciskās ražošanas vai akvakultūras produkcijas ražošanas vismaz 285 eiro apmērā no hektāra. Šajā summā netiek ieskaitīts valsts vai Eiropas Savienības atbalsts. Papildus minētajiem ieņēmumiem par ilggadīgiem zālājiem vai aramzemē sētiem stiebrzāļu vai lopbarības zālaugu, tostarp proteīnaugu, maisījuma platību ir jānodrošina minimālais lauksaimniecības dzīvnieku blīvums 0,5 nosacītās liellopu vienības, bet bioloģiskajās saimniecībās – 0,4 nosacītās liellopu vienības. Zemes apstrādāšanai zem zivju dīķiem lauksaimnieks ir tiesīgs iegādāties dīzeļdegvielu, ja tiek audzētas zivis vismaz 20 hektāru platībā, kā arī ja akvakultūras nozares uzņēmums izgājis atzīšanas un reģistrēšanas procedūru Lauksaimniecības datu centrā.

No akcīzes nodokļa atbrīvotais dīzeļdegvielas daudzums diferencēts trijās grupās – augkopībā nodarbinātajiem 100 litru par hektāru, lopkopības saimniecībām, augļkopjiem, dārzeņu un kartupeļu audzētājiem – 130 litru, savukārt pārējiem, tostarp zemes apstrādei zem zivju dīķiem, – 60 litru. Pagājušajā sezonā tika ieviests arī jauninājums, kas paredz dīzeļdegvielas iezīmēšanu jeb marķēšanu ar fiskālo marķieri un krāsvielu. Kārtība arī nosaka, ka dīzeļdegviela jāuzglabā atsevišķi no nemarķētās dīzeļdegvielas.

Kopumā Lauku atbalsta dienests (LAD) lauksaimnieciskās produkcijas ražotājiem šajā sezonā plāno piešķirt 102 589 359 litrus dīzeļdegvielas ar samazināto akcīzes likmi.

Pievienot komentāru