Laukos

Augošais tirgus – biopesticīdi zaļajai lauksaimniecībai0

Foto no Pixabau.com

Autors: Līvija Zariņa, Dr.agr. AREI

Lai arī ne tik strauji, kā sabiedrībai gribētos, tomēr pēdējos gados palielinās augkopības produkcijas ražotāju interese par biopesticīdiem* (BP). Saskaņā ar BPIA (Bioloģisko produktu industrijas alianse) datiem gaidāms, ka biopesticīdu tirgus apjoms 2018.gadā salīdzinājumā ar 2015.gadu palielināsies trīs reizes, tādējādi veidojot 6% no kopējā globālā pesticīdu tirgus apjoma. Aktīvākie spēlētāji šajā jomā globālā mērogā ir ASV un Kanāda.

Biopesticīdu izmantošanu sekmējošie aspekti

Pasaulē palielinās pieprasījums pēc produktiem, kas saražoti ar zaļās lauksaimniecības prakses metodēm. Aizvien vairāk patērētāji izvēlas lietot nesaķimizētus produktus.

Augkopības produkcijas ražotājs kļuvis gudrāks. Zina, ka bioloģisko augu aizsardzības līdzekļu (AAL) priekšrocības, pretēji ķīmiskiem līdzekļiem, nekaitē dzīvajai dabai, nepiesārņo augsni, bet to bagātina, profilaktiski aizsargā augus no saslimšanām, veicina augu sakņu sistēmas attīstību.

Attīstās zinātne. Ir atrasti daudzi jauni bioloģiskas izcelsmes produkti, kas ļoti sekmīgi izmantojami ķīmisko pesticīdu vietā.

Ievērojami palielinājies labās prakses piemēru skaits, kad, izmantojot tieši biopesticīdus, tiek iegūti labi ražošanas rādītāji, un šī pieredze tiek demonstrēta citiem.

Darba drošības aspekts. Biopesticīdu lietošana ir lietotājam nekaitīgāka salīdzinājumā ar ķīmiskajiem pesticīdiem. Parasti darbā ar BP nav nepieciešams izmantot speciālus individuālās darba aizsardzības līdzekļus, pietiek ar elementārajiem. Arī īpaša apliecība, kas nepieciešama, lai rīkotos ar pesticīdiem, nav nepieciešama. Darba ņēmējam nerodas psiholoģiskais stress, ka jāstrādā ar indi.

Produkta drošības aspekts
. Lietojot biopesticīdus, nav jāievēro karences laiks.

Biopesticīdu tirdzniecība ir augošs bizness, jo palielinājusies produkta pievienotā vērtība. Proti, līdz ar jaunu produktu tā izmantotājam nepieciešama arī virkne citu vajadzību. Pirmkārt, tās ir jaunas zināšanas par produkta uzglabāšanu un lietošanu (lietošanas tehnoloģiju izstrāde, konsultatīvā dienesta piesaiste), kas mūsdienās ir saistītas ar precīzajām tehnoloģijām un elementiem to ieviešanai (programmas, papildierīces, specializēta tehnika). Jaunas iespējas mārketinga speciālistiem.

Biopesticīdu lietotājs var būt elastīgāks, spēj ātrāk reaģēt uz cenu svārstībām, jo to izmantošanu mazāk kavē, piemēram, maksimālo pieļaujamo atlieku daudzuma meklēšana galaproduktā.

Ugunsgrēka dzēšanas funkcija
. Biopestīdu izmantošana nereti ir laba iespēja arī sintētisko pesticīdu lietotājiem gadījumos, kad rodas akūta nepieciešamība pesticīdu lietošanai, bet attiecīgs preparāts nav pieejams. Kā arī produkta iedarbības uzlabošanai atsevišķos gadījumos tiek ieteikts sintētisko pesticīdu bākas maisījumam pievienot biopesticīdus.

Pagaidām nav fiksēta kaitīgo organismu rezistence pret biopesticīdiem, kā tas novērots dažiem sintētiskajiem pesticīdiem. Un maz ticams, ka tāda izveidosies, jo biopesticīdi bāzējas uz dabiskām vielām, tās veselā vidē līdzsvarojas.

Biopesticīdiem ir plašs un unikāls iedarbības spektrs.

Visbeidzot – uz vidi saudzējošām tehnoloģijām virza politiķu darbinātie mehānismi (likumdošana, atbalstu programmas).

Uzskaitītie biopesticīdu izmantošanas labumi ir gana pārliecinoši, lai svaru kausi nosliektos par labu to lietošanai, īpaši bioloģiskajās saimniecībās, kur sintētisko pesticīdu lietošana nav atļauta, bet vajadzība pēc palīdzības kultūr­augiem ir acīm redzama.

Likumdošana tā pati

Tomēr arī biopesticīdi ir pesticīdi. Tāpēc uz tiem attiecas tā pati jumta likumdošana, kas uz sintētiskajiem pesticīdiem. Tātad drīkst lietot tikai tos, kas iekļauti atļauto AAL sarakstā. Pasaules mērogā sarakstos minēti vairāki simti biopesticīdu. Bet Latvijas Augu aizsardzības līdzekļu sarakstā noteikts, ka drīkst izplatīt, lietot vai izlietot tikai divus augu un dzīvnieku valsts izcelsmes, četrus mikrobioloģiskos un 29 dzīvos organismus saturošus augu aizsardzības līdzekļus, tostarp jau plaši pazīstamos – bacilonu un trihogrammu. Tie savulaik tika pārbaudīti arī Agroresursu un ekonomikas institūta (AREI) bioloģiski apsaimniekotajos laukos.

Pētījumi biopesticīdu jomā turpinās
Pasaules jaunāko pētījumu pozitīvo rezultātu sarakstā noteikti jāmin preparāts arī Latvijā aktuālo slimību – augļu puves un Fusarium izraisīto sakņu puvju – ierobežošanai. Laba ziņa arī tā, ka ir izveidots preparāts tā sauktā kokvilnas tauriņa ierobežošanai, kas, pateicoties globālajai sasilšanai, nāk tuvāk reģioniem, kuros kokvilnu neaudzē. Tā kā šā taureņa kāpuri nesmādē ne lauka pupas, ne kartupeļus (ne vēl vairāk kā 100 sugas, uz kurām tas fiksēts Eiropas zonā), mūsu reģionā tas noteikti ir nevēlams viesis.

Zinātniskie pētījumi biopesticīdu jomā attīstās aizvien straujāk. Diemžēl pētījumu rezultātu ieviešanas tempi ir daudzkārt lēnāki. Arī mūsu valstī. Iemesls – pietiekamā apjomā nav veikti izmēģinājumi dabiskajā vidē (uz lauka, siltumnīcā). Visiem zināms, ka nav divu vienādu sezonu, tātad arī vielas un substrāti savu efektivitāti pa sezonām paudīs atšķirīgi. Jo praktiķis būs vērīgāks, jo veiksmīgāks būs galarezultāts, strādājot ar dabiskas izcelsmes produktiem, šajā gadījumā – biopesticīdiem.

Izvēloties lietot biopesticīdus, jārēķinās ar faktu, ka tie parasti uz kultūraugiem kaitīgo organismu iedarbojas lēnāk nekā sintētiskie pesticīdi. Tāpēc viens no priekšnoteikumiem sekmīgam rezultātam ir problēmu neielaist. Tas nozīmē, ka vienmēr labāks efekts būs, ja preparāts iedarbosies menedžējamā objekta attīstības agrīnākajās stadijās. Parasti tā sauktajos problēmgados biopesticīdu efektivitāte augstāka, ja tie lietoti jau kā profilaktiskie līdzekļi.

* Joprojām nav pieejams nepārprotams termina biopesticīdi formulējums. Autore ar šo terminu domājusi visus bioloģiskas izcelsmes produktus, kas tiek lietoti augiem kaitīgo organismu (slimības, kaitēkļi, nezāles) ierobežošanai.

Vairāk lasiet žurnālā Agro Tops

Žurnāla “Agro Tops” 2018.g.februāra izdevums.
Žurnāla “Agro Tops” 2018.g.februāra izdevums.

LA.lv