Laukos
Politika

“BIOR” izsolē pārdos īpašumu Daugavgrīvas ielā0

Ekrānšāviņš no ‘Google street’ arhīva.

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts “BIOR” pārdos izsolē nekustamo īpašumu Daugavgrīvas ielā 8, Rīgā un iegūtos līdzekļus ieguldīs =infrastruktūras attīstībā un normatīvajos aktos noteikto funkciju nodrošināšanā institūta īpašumā Lejupes ielā, Rīgā, otrdien lēma valdība.

Nekustamais īpašums sastāv no zemes 0,1816 hektāru platībā, laboratorijas 1254,8 kvadrātmetru platībā, laboratorijas 136,9 kvadrātmetru platībā, garāžas 237,3 kvadrātmetru platībā, darbnīcas 47,70 kvadrātmetru platībā, šķūņa 22,8 kvadrātmetru platībā, garāžas 71,7 kvadrātmetru platībā un garāžas 44,30 kvadrātmetru platībā.

Pēc Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem, nekustamā īpašuma kopējā kadastrālā vērtība pagājušā gada 1.janvārī bija 232 447 eiro.

Ministru kabineta rīkojuma projekta anotācijā teikts, ka attiecīgais nekustamais īpašums bez atlīdzības ir nodots “BIOR” īpašumā zinātniskās darbības veikšanai, attīstot pētījumus, lai nodrošinātu cilvēku, dzīvnieku un vides veselību, kā arī zivju un citu ūdens bioloģisko resursu saglabāšanu, sabalansētas un ilgtspējīgas izmantošanas iespējas Latvijā. Taču attiecīgo funkciju veikšanai tas ir atzīts par nepiemērotu.

Ievērojot Eiropas Komisijas izstrādātās investīciju projektu izmaksu-ieguvumu analīzes veikšanas vadlīnijas, 2015. un 2017. gadā veikta šī īpašuma attīstības izmaksu-ieguvumu analīze, padziļināti izskatot trīs iespējamās alternatīvas institūta institūta attīstības stratēģijā 2015.-2020. gadam noteikto mērķu īstenošanai. Analīzē secināts, ka neviena no analizētajām alternatīvām nenodrošina pozitīvu finansiālo ieguvumu, tāpēc labākais nekustamā īpašuma izmantošanas veids ir tā atsavināšana.

Daugavgrīvas ielas nekustamais īpašums nav piemērots zinātniskās darbības funkcijas īstenošanai telpu trūkuma dēļ un bez ievērojamiem finanšu ieguldījumiem esošajā īpašumā, kam noteikti tiesību aprobežojumi un aizliegumi, netiks nodrošināta stratēģijā minētā būtiska institūta pētnieciskās infrastruktūras modernizācija.

“BIOR” attīstības stratēģijai 2015.-2020. gadam atbilstošais institucionālās attīstības plāns paredz 2020. gada trešajā ceturksnī Daugavgrīvas ielā 8 izvietoto zivju resursu pētījumu departamentu pārcelt uz jaunuzcelto ēku Lejupes ielā 3.

Pēc nekustamā īpašuma atsavināšanas “BIOR” turpinās izmantot aizņemtās telpas līdz 2020. gada ceturtajam ceturksnim, bet ne ilgāk kā līdz 31. decembrim, par atlīdzības kārtību vienojoties ar īpašuma ieguvēju. No īpašuma atsavināšanas iegūtie līdzekļi tiks izmantoti “BIOR” infrastruktūras attīstībai un normatīvajos aktos noteikto funkciju nodrošināšanai.

LA.lv