Laukos
Mežsaimniecība

Subsidēs bojā gājušo meža jaunaudžu atjaunošanu0

Foto: LVM

Daudzi meža īpašnieki šobrīd interesējas par to, vai par pārliekā mitruma pagājušajā gadā un tam sekojošā sausuma dēļ bojā gājušo jaunaudžu stādījumu atjaunošanu būs iespējams saņemt atbalstu.

Piebilstot, ka vēl gan tiek gaidīts rakstisks apstiprinājums, Zemkopības ministrijas Meža departamenta vietnieks Normunds Strūve skaidro: Esam sazinājušies ar EK pārstāvjiem un guvuši mutisku apstiprinājumu tam, ka šāds atbalsts ir iespējams arī gadījumos, kad bojāta mežaudze, kas ieaudzēta vai atjaunota atbalsta projekta ietvaros (arī tāda projekta, kas vēl nav pabeigts, jo regula šādu iespēju neizslēdz. Vienīgais nosacījums – ir jābūt apstiprinājumam, ka šāda dabas katastrofa attiecīgo objektu ir skārusi. Tas ir Valsts meža dienesta (VMD) atzinums.

Nianse pie iesāktajiem projektiem – svarīgi, lai platība būtu atzīta par atjaunotu vai ieaudzēta – tas ir brīdis, no kura saskaņā ar mūsu aktu nosacījumiem var runāt par mežaudzi. Atbilstoši noteikumiem atbalstu piešķir par meža atjaunošanu platībā, kurā atbilstoši VMD atzinumam ir konstatēts ugunsgrēks vai abiotisku faktoru ietekmē radušies postījumi, kuru dēļ mežaudze vai tās daļa ir iznīcināta.

Līdz ar to atbalsta saņemšanai var pieteikt platību, kurā mežaudzes šķērslaukums (tam atbilstošais koku skaits jaunaudzē) ir zem kritiskā. Gadījumos kad abiotisku faktoru ietekmē iznīcināti stādījumi, kuros ir nebojātu, dabiski atjaunotu koku piemistrojums, mežaudzes iznīcināšanas fakts ir vērtējams pēc sākotnējā piefiksētā mežaudzes sastāva un koku skaita.

Piemēram, ja mežaudze atzīta par atjaunotu un tās sastāvs ir bijis 7E3B (koku skaits 2000) un dabas katastrofu ietekmē stādītā egle gājusi bojā, šādu platību ir iespējams pieteikt atbalsta saņemšanai arī tad, ja šajā platībā dabiski atjaunoto koku skaits nodrošina produktīvas mežaudzes attīstību, jo sākotnēji atjaunoto mežaudzi var uzskatīt par iznīcinātu.

Ja stādītās koku sugas īpatsvars ir mazāks 6E4B, tad mežaudze neatbilst iznīcinātas mežaudzes kritērijiem, jo egles un bērza gadījumā kritiskais šķērslaukums ir 800 koku uz ha, bet iznīcināta mežaudze ir tad, kad koku skaits ir zem 800.

LA.lv