Laukos
Politika

Būs nepieciešams vairāk laika lauksaimniecības produktu veicināšanas programmu izpildītāja izvēlei0

Foto no LA arhīva

Būs nepieciešams paredzēt vairāk laika, lai izvēlētos lauksaimniecības produktu informācijas un veicināšanas programmu izpildītāju, pretendējot uz Eiropas Savienības (ES) fondu atbalstu šo programmu īstenošanai, paredz ceturtdien Valsts sekretāru sanāksmē izsludinātie grozījumi kārtībā, kādā administrē un uzrauga ES atbalstu šīm programmām.

ZM informē, ka Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonds Latvijas nozaru profesionāļiem – biedrībām, nodibinājumiem, lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām, ražotāju grupām vai ražotāju organizācijām – dod iespēju izstrādāt un īstenot ES lauksaimniecības produktu veicināšanas un informēšanas programmas, kuru mērķis ir popularizēt noteiktus lauksaimniecības produktus iekšējā ES tirgū un ārpus ES tirgus robežām.

Lai realizētu programmas pasākumus, programmas iesniedzējam jāizvēlas pasākumu izpildītāju saskaņā ar normatīvajiem aktiem par iepirkuma procedūrām pasūtītāja finansētiem projektiem, kas nosaka, ka piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir vismaz 10 darbadienas. Taču programmu iesniedzēji bieži vien arī izmanto noteikto minimālo termiņu, kas liedz konkursā piedalīties vairāk pretendentiem.

Tādēļ turpmāk programmai, kuras summa pārsniedz 500 000 eiro, programmas iesniedzējam būs jānosaka piedāvājuma iesniegšanas termiņu, kas nav īsāks par 30 dienām, skaitot no nākamās darbdienas pēc uzaicinājuma publicēšanas Iepirkuma uzraudzības biroja tīmekļa vietnē.

LA.lv