Laukos
Mežsaimniecība

Ceļa būvēšanai Engures novadā plāno izcirst mežu kāpu aizsargjoslā0

Foto LETA

Lai izbūvētu jaunu ceļa posmu, Engures novada Apšuciemā tiks izcirsts mežs 427 kvadrātmetrus lielā platībā, šodien lēma valdība.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM), kas bija pieprasījuma iesniedzējs, skaidro, ka atmežošana nepieciešama, lai izbūvētu piebraucamo ceļu uz Lāčupītes nekustamajiem īpašumiem, tādā veidā nodrošinot tiem piekļuvi.

Līdz šim oficiāla piekļuves ceļa Lāčupītē esošajiem nekustamajiem īpašumiem nav bijis un līdz šī gada vasarai piekļuve tiem tika nodrošināta caur nekustamo īpašumu “Jūrnieki”.

Minētā meža teritorija atrodas krasta kāpu aizsargjoslā un Aizsargjoslu likums paredz, ka bez Ministru kabineta rīkojuma tajā aizliegts veikt jebkāda veida būvdarbus, kuru rezultātā meža teritorija tiek izcirsta. Tomēr VARAM norāda, ka, izveidojot ceļa posmu, tiktu novērsta patvarīga meža zemes izbraukāšana, kas nodarītu nesalīdzināmi lielāku kaitējumu dabas vērtībām nekā ceļa savienojuma izveidošana nelielā platībā.

Ieceri par teritorijas atmežošanu ir atbalstījusi gan Engures novada pašvaldība, gan VAS “Latvijas Valsts meži”, norāda ministrijā.

Lēmumu par meža atmežošanu vēl skatīs Saeima.

LA.lv