Laukos
Bio

Kā uzlabot augsni bioloģiskā veidā? Atbild eksperts0

Foto – Shutterstock

Jautājums. Kādi ir augšņu auglības uzlabošanas veidi bioloģiskajās saimniecībās? KĀRLIS KRIMULDAS NOVADĀ

Sertifikācijas institūcijas “Vides kvalitāte” inspektore Inta Serģe stāsta, ka augsnes auglības uzlabošanai noderīgi gan kūtsmēslu komposti, gan mikroorganismi un zaļmēslojuma kultūras. Bioloģiskajās saimniecībās nevajadzētu aizrauties ar firmu reklamētajiem brīnumlīdzekļiem, piemēram, humīnvielām, kas sola lielus ražas pieaugumus.

Bioloģiskie audzētāji patlaban mikroorganismus izmanto visai maz, lai gan tie nemaksā dārgi. SIA “Bioefekts” ražo katrai tauriņziežu kultūrai atšķirīgu nitragīnu.

Piemēram, nitragīnu āboliņam gatavo no speciālas kultūras Rhizobium trifolii. Kā pildvielu tam izmanto kūdru. Sešu kilogramu āboliņa sēklu apstrādei vajag 20 g šā preparāta. Tik daudz nepieciešams pushektāra apstrādei. Kopumā 1 ha apstrādei jārēķinās ar nepilniem 5 eiro. Lietojot nitragīnu tauriņziežiem, slāpekļa mēslojums nav nepieciešams, jo preparātā esošā baktērija saista no gaisa slāpekli un atdod to augiem.

Tauriņziežu (zirņu, vīķu, pupiņu, lauku pupu, galegas, lupīnas, lucernas, āboliņa, sojas) apstrāde ar nitragīnu palielina slāpekļa daudzumu augsnē no 50 līdz 300 kilogramiem. Neizlietotais slāpeklis paliek augsnē, tajā skaitā ievadītās gumiņbaktērijas. Tās var saglabāties augsnē pat 15 gadus. Kultūraugu raža palielinās par 20–80 procentiem.

No zaļmēslojuma augiem Inta Serģe par labāko atzīst sarkano āboliņu, jo tas veido lielu masu. Šo tauriņziedi parasti sēj pasējā zem rudziem (nav ieteicams sēt zem miežiem, jo āboliņš tos pāraug), izmantojot 5–6 kg/ha sēklu. Lai āboliņš ātrāk un leknāk augtu, to ieteicams apstrādāt ar āboliņam paredzēto nitragīnu. Jūnija sākumā, kamēr sarkanais āboliņš vēl nav tik liels, to nopļauj, sasmalcina un atstāj, lai masa sadalās. Vēlāk izveidojas gana liels atāls – to atkārtoti var pļaut jūlija beigās. Sagatavojot augsni ziemājiem, augusta sākumā šo atālu iear. Ja ir iespēja, lauku ar sarkano āboliņu var šādi trenēt (pļaut un mulčēt zemi) divus gadus – tad augusta sākumā to nopļauj, sasmalcina un atstāj turpat ar nolūku, lai līdz ziemai ataugtu otrs atāls, – tas ļoti labi pārziemo. Nākamajā gadā āboliņu iear.

Kā zaļmēslojuma augus var izmantot arī eļļas rutku, baltās sinepes, griķus, rapsi (neder kodinātas sēklas!). Sēj pirms Jāņiem, lai jūlija beigās, augusta sākumā varētu ieart, tādējādi sagatavojot zemi, piemēram, ziemājiem.

LA.lv