Laukos
Lauku sēta

Kas ir trīsslāņu plēve siltumnīcai? Atbild eksperts0

Foto – Shutterstock

Jautājums. Kas ir trīsslāņu siltumnīcu plēve? ANDRIS KULDĪGAS NOVADĀ

Kā stāsta RTU Polimēru materiālu institūta vadošā pētniece Velta Tupureina, agrāk ražotās polietilēna plēves, kas sastāvēja no viena slāņa, t.i., no viena materiāla, nekalpoja vairāk kā vienu sezonu. Tās ātri zaudēja savas īpašības – kļuva trauslas, plīsa lielos gabalos.

Lai uzlabotu plēvju īpašības, pēdējos gados tās bieži vien izgatavo no vairāku polimēru slāņiem. Tehnoloģiskā procesa rezultātā, izmantojot vairāku atšķirīgu polimēra materiālu kausējuma kārtas, iegūst divslāņu, trīsslāņu vai, piemēram, iepakojuma materiāliem, arī piecslāņu plēvi.

Pircējs pērkot redz plēvi tikai vienā slānī, kaut īstenībā tā sastāv no vairākiem ļoti plāniem slāņiem. Katram no tiem piemīt konkrēta funkcija, piemēram, viens aiztur starus (ultravioletos vai infrasarkanos) vai gāzes (piemēram, iepakojamiem materiāliem tas nepieciešams, lai nelaistu cauri skābekli un produkti, kas iepakoti plēvē, neoksidētos, nebojātos).

Siltumnīcu plēves no trim slāņiem tiek izgatavotas ar tādu aprēķinu, lai pēc iespējas optimālas būtu šo segmateriālu īpašības (piemēram, palielinātos stiprība, izturība pret vides apstākļu maiņu un novecošanu ekspluatācijas laikā, kā arī tiktu nodrošināta augiem atbilstīgu staru spektra piekļuve cauri plēvei).

Pērkot plēvi, pircējs var palūgt tirgotājam uzrādīt sertifikātu, kurā norādīts, no kādiem materiāliem segmateriāls ražots (trīsslāņu plēve var, piemēram, sastāvēt no polietilēna, etilvinilacetāta, kopolimēra un poliamīda slāņa).

LA.lv