Laukos
Tehnika

Dažādu augsnes apstrādes agregātu lauka testu rezultāti0

Sagatavots pēc ārzemju preses un tīmekļa materiāliem
2016. gada rudenī dažādu lauka dienu un citu pasākumu ietvaros gan Eiropā, gan Ukrainā notika praktiski tehnikas testa braucieni un salīdzinājumi. Piedāvājam ieskatu dažu lauka testu rezultātos.


Disku ecēšas Lemken Rubin 12
Disku ecēšas Lemken Rubin var izmantot gan rugainē, gan vissarežģītāko augšņu bāzes apstrādei. Vienā gājienā traktors izpilda visas funkcijas, kas nepieciešamas augsnes apstrādei un pirmssējas sagatavošanai rugainē vai neuzartā laukā. Lemken Rubin ir universāls agregāts – to var izmantot arī kā arklu bezapvēršanas augsnes apstrādes tehnoloģijā. Pateicoties divām rindām pussfērisko robaino disku, Rubin 12 strādā tajā pašā dziļumā kā kultivators, turklāt nodrošinot intensīvāku augsnes sajaukšanu un sasmalcināšanu. Robainie pussfēriskie diski nostiprināti uz atsevišķām statnēm ar automātisko aizsardzības mehānismu pret pārslodzēm, ecēšas – atsperu, komplektā pieveļošie veltņi. Salīdzinājumā ar cietajiem darbarīkiem Lemken Rubin 12 diski nodrošina darbu, neaizķepinot darbīgās daļas pat tad, ja darīšana ir ar lielu organiskās masas daudzumu (tostarp ar kukurūzu un saulespuķēm). Aizķepšanu bremzē arī augstā rāmja konstrukcija ar 80 cm klīrensu. Divas disku rindas izvietotas šaha galdiņa kārtībā attiecībā viena pret otru 12,5 cm attālumā, tādējādi tiek sasniegta vienlaidu augsnes apstrāde visā virsmas platumā.Darba dziļuma ievērošanas precizitāte tiek sasniegta ar pašiedziļinošos aizmugures veltni.
Lemken Rubin sērija tiek ražota ar darba platumu no 3 līdz 12 metriem. Optimālais darba ātrums – 12–15 km/h.

Dziļirdinātājs Case IH Ecolo Tiger 870
Sablīvējums traucē mitruma brīvu pārvietošanos starp augsnes virsējiem un apakšējiem slāņiem, kā arī traucē augu sakņu attīstību. Kompānija Case IH piedāvā instrumentu šīs problēmas atrisināšanai – dziļirdinātāju Ecolo Tiger 870. Dziļirdinātājam Ecolo Tiger 870 ir divas rindas priekšējo griezējdisku ar diametru 61 cm. Katrs no tiem izvietots uz individuāla statņa, kas ļauj agregātam efektīvi strādāt 15–18 cm dziļumā un neaizķept pat liela daudzuma rugāju atlieku gadījumā.
Galvenā Ecolo Tiger darbīgā daļa ir ķepas, kas spēj strādāt dziļumā līdz 40 cm un izturēt slodzi līdz 1400 kg. Katra ķepa aprīkota ar speciālu divpusēju uzliku, kas, pateicoties savai asajai formai, samazina grunts spiedienu uz to un tādējādi ļauj ieekonomēt degvielu. Aiz ķepām izvietota viena rinda izlīdzinošo disku un veltnis. Ecolo Tiger 870 izceļas ar jaudīgu stingru rāmi, kas rada nepieciešamo spiedienu uz ķepām un diskiem, nodrošinot stabilu agregāta darbu. Dziļirdinātājs var strādāt ar ātrumu līdz 12 km/h un var būt 4,3–7,9 metrus plats. 


Arkls Pottinger Servo
Pusuzkarināmajiem arkliem Pottinger Servo var būt 6–9 korpusi. Arkla pamatā ir rāmis ar kvadrātveida šķērsgriezumu 180 x 180 mm. Rāmja augstums 80–90 cm, attālums starp korpusiem 102 mm, korpusu darba platumu var uzstādīt 32–38–43–48–54 cm. Servo 6.50 Plus modeļos ir iespēja plūdeni noregulēt darba platumu ar hidrauliku, bet modeļiem Servo 6.50 Nova un Plus Nova – pievienots hidrauliskais pārslodžu non-stop drošinātājs akmeņu aizsardzībai. Apgriešanās minimālajam rādiusam nodrošināts liels apgriešanās ass leņķis. Pateicoties tuvu traktoram novietotās apgriešanās ass kronšteinam, izdevies panākt minimālu sānu nobīdi un maksimālu sliedes noturēšanu. Vilces spēks caur apgriezienu gultni tiek nodots tieši arkla rāmim, kas nodrošina labāko vilces pārnesumu. Aršanas dziļums Pottinger Servo 6.50 tiek regulēts caur traktora trīspunktu uzkari un balstriteni ar atbalstiem, kas izvietoti uz balstriteņa cilindra kāta ar intervālu 15 mm. Ritenis atrodas rāmja vidū, aršanas platuma iekšpusē, tādējādi uzlabojot darba kvalitāti lauka malās.


Arkls Lemken Diamant 11
Arkls Lemken Diamant 11 nomainījis modeļus Diamant 10. Sērijveida aprīkojumā Lemken Diamant 11 tiek komplektēts ar jaunās paaudzes korpusiem DuraMaxx (CS50 versijas), kā arī jaunās paaudzes priekšlemešiem ar iespēju regulēt triecienleņķi. Arkla konstrukcijā izmantots regulējams vilces pastiprināšanas mehānisms (hidroci­lindrs), kas nepieciešamības gadījumā ļauj pieslogot traktora aizmugures asi, uzlabojot vilces–sakabes īpašības. Tieši pusuzkarināmajiem arkliem Lemken izstrādājusi regulēšanas sistēmu Lemken OptiLine, kas atzīmēta ar izstādes Agritechnica 2015 sudraba medaļu, un izmantojusi to Diamant 11 arklam.
OptiLine ir regulēšanas sistēma, kas paredzēta vienkāršotai arkla vilces līnijas optimizācijai un sānu nobīdes samazināšanai. Kompānijas mērījumi parādījuši, ka jaunā sistēma ļauj samazināt degvielas patēriņu par 10%. Arot bez sānu nobīdes, vairs nav nepieciešama kompensējošā piestūrēšana un tātad tiek atvieglots arī vadītāja darbs. Regulējot spiedienu hidrauliskajā sistēmā, vadītājs var optimizēt arkla lauka galda spiedienu un traktora sānu nobīdi. Vienlaikus lauka galda optimāls spiediens nodrošina pastāvīgu priekšējās vagas platumu. Virsma sanāk līdzena, un tas ļauj samazināt augsnes pirmssējas apstrādes dziļumu un intensitāti.

Disku ecēšas Lemken Heliodor 9
Disku ecēšu Heliodor 9 darba platums ir 7 metri. Heliodor 9 tikušas pie speciāla 510 mm diametra (par 45 mm lielāka nekā iepriekšējam modelim) disku izvietojuma, kā arī kvalitatīviem apkopi neprasošiem radiāliem lodīšu atturgultņiem. Diski jau veiksmīgi izgājuši daudzu gadu piestrādi. Tas ļāvis nodrošināt ievērojamu kalpošanas laiku, bet apstrādes dziļumu palielināt līdz 14 cm. Heliodor 9 tornis modificēts tādējādi, lai uzkarināmos darbarīkus varētu stiprināt uz traktora ar autosakabes palīdzību. Par jaunumu uzskatāma hidrauliskā apstrādes dziļuma regulēšana – kā izvēles variants. Apstrādājot augsni vai sagatavojot to sējai, atbalstdiski tiek uzstādīti vertikālā stāvoklī un nodrošina precīzu vagas turpinājumu. Heliodor 9 sērijā ir divi darba platuma varianti. Perspektīvā šīs produkcijas grupas darba platuma diapazons būs no 2,5 līdz 16 metriem.

Vertikālās apstrādes agregāts Kuhn Excelerator
Kuhn Excelerator paredzēts darbam gan ar tradicionālajām, gan resurstaupīgajām tehnoloģijām. Kompānijas Kuhn Excelerator 8000 jaunā vertikālās augsnes apstrādes sistēma nodrošina rugāju atlieku sasmalcināšanu, atlieku un augsnes sajaukšanu un sēklas gultnes sagatavošanu vienā gājienā, izmantojot četrpakāpju apstrādi. Vertikālā augsnes apstrāde nodrošina rugāju atlieku sasmalcināšanu un to sajaukšanu ar augsni, nenogriežot zemi īpaši svarīgās sējas un jauno dīgstu attīstības zonās. Excelerator disku naži ar īpašo malu ierobju palīdzību aptver un nogriež rugāju atliekas līdz piemērotam izmēram. Šī konstrukcija viegli iekļūst augsnē, izveido nelielu zemes piku un sāk rugāju atlieku un augsnes sajaukšanas procesu. Augsnes pārvietošana un rugāju atlieku sajaukšana tiek panākta, noregulējot disku bateriju triecienleņķi no 1 līdz 5 grādiem. Vienots darba dziļums visai mašīnai tiek sasniegts ar pastāvīgu hidraulisku spiedienu, ko rada traktors pakāpeniskai rugāju atlieku sasmalcināšanai, un tas izslēdz nepieciešamību pievienot vai noņemt papildu mehānisko svaru.

Rugaines kultivators Kuhn Optimer+
Rugaines disku kultivators lobītājs Kuhn Optimer+ paredzēts rugaines lobīšanai un pirmssējas apstrādei. Optimer+ aprīkots ar neatkarīgiem diskiem, kuru darbs rada apstākļus organiskās masas trūdēšanai un mitruma aizturēšanai augsnē. Pateicoties oriģinālajai konstrukcijai, Optimer+ piemīt ievērojama iedziļināšanās spēja augsnē. Palielinātais klīrenss, triecienleņķa jaunie regulējumi, kā arī garāks disku baterijas plecs vienkāršo darbu uz lauka ar lielu daudzumu augu atlieku. Spirālveida veltnis T–Ring vai veltnis Packliner veicina augsnes noblīvēšanu atbilstoši darba apstākļiem. Apkopi neprasošās rumbas ar dubultajiem radiālajiem lodīšu atturgultņiem ekonomē laiku un izslēdz iespējamību iekšpusē iekļūt svešķermeņiem. Kuhn Optimer+ var būt komplektēts arī ar sīksēklu sējmašīnu SH.

Pilns raksts žurnāla “Agrotops” 2017.g.janvāra numurā

LA.lv