Laukos
Graudkopība

Desmit VAAD padomi augu aizsardzības līdzekļu lietotājiem0

LETA

Lai nodrošinātu jauno ražu un tās kvalitāti un vienlaikus nenodarītu kaitējumu videi, VAAD atgādina, ka augu aizsardzības līdzekļus atļauts lietot tikai tam mērķim un pret tiem kaitīgajiem organismiem, kas minēti tā marķējumā. Pirms augu aizsardzības līdzekļa lietošanas vienmēr jāizlasa marķējums! Visu Latvijā reģistrēto, proti, atļauto augu aizsardzības līdzekļu marķējumi pieejami VAAD mājaslapā www.vaad.gov.lv

VAAD ieteikumi:
1. Nepārsniedz norādīto devu
2. Ievēro marķējuma prasības par augu aizsardzības līdzekļu atšķaidīšanu un maisījumu gatavošanu pirms lietošanas.
3. Ievēro norādīto kultūrauga attīstības stadiju.
4. Nepārsniedz noteikto apstrāžu skaitu sezonā.
5. Ievēro nogaidīšanas laiku no pēdējās apstrādes līdz ražas novākšanai. Iegaumē, ka glifosātu saturošus vispārējas un sistēmas iedarbības herbicīdus graud­augu sējumos to pilngatavības stadijā drīkst lietot nezāļu ierobežošanai ne agrāk kā septiņas dienas pirms ražas novākšanas, bet rapšu sējumos 14 dienas pirms ražas novākšanas.
6. Ņem vērā ierobežojumus attiecībā uz cilvēku un dzīvnieku veselības un vides aizsardzību. Iegaumē, kodinātas sēklas ir bīstamas putniem un savvaļas zīdītājiem, tās pilnībā jāiestrādā augsnē, tostarp arī kultūraugu rindu galos. Uz lauka no sējmašīnas izbirušās sēklas nekavējoties jāsavāc.
7. Nekad nelieto augu aizsardzības līdzekļus kultūraugos, kuros tas nav reģistrēts kaitīgo organismu ierobežošanai.
8. Ievēro marķējumā noteiktās īpašās drošības prasības, lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus. Augu aizsardzības līdzekļiem, kuriem jāievēro drošības prasības bitēm un citiem apputeksnētājiem, uz iepakojuma tiek norādīts standartfrāzes SPe8 veidā un atkārtoti norādīts lietošanas instrukcijā sadaļā Bites.
9. Veic augu apsmidzināšanu, ja vēja ātrums nepārsniedz četrus metrus sekundē. Ja smidzinātājs ir aprīkots ar rūpnieciski komplektētām palīgierīcēm (palīgiekārtām), kas mazina vēja ietekmi uz smidzinājumu, nodrošinot smidzinājuma nokļūšanu tikai uz paredzētās apstrādājamās virsmas, augus drīkst apsmidzināt arī tad, ja vēja ātrums nepārsniedz astoņus metrus sekundē.
10. Nekad neiegādājies nezināmas izcelsmes, Latvijā nereģistrētus augu aizsardzības līdzekļus, tie var nebūt droši un nodarīt kaitējumu kultūraugiem un videi. Par gadījumiem, kad tiek piedāvāti šādi augu aizsardzības līdzekļi, informē VAAD. VAAD uzticības tālrunis (informācijas ierunāšanai) 67550944.

VAAD aicina pēc iespējas samazināt augu aizsardzības līdzekļu lietošanu, saimniekot, ievērojot integrētās augu aizsardzības pamatprincipus, kas ir veselīgu kultūraugu audzēšana ar iespējami mazāku nevēlamo ietekmi uz agroekosistēmu.

LA.lv