Laukos
Politika

Dobeles novada iedzīvotāji iebilst pret vēja elektroenerģijas parka izbūvi0


Vēja parks pie Grobiņas
Vēja parks pie Grobiņas
Foto LETA

Dobeles novada iedzīvotāji iebilst pret vēja elektroenerģijas parka izbūvi Dobeles pagastā, tāpat arī bažas par SIA “Dobele Wind” projekta ietekmi uz iedzīvotāju veselības stāvokli pauž vietējā pašvaldība.

Dobeles novada pašvaldība pēc paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējās sabiedriskās apspriešanas nosūtījusi Vides pārraudzības valsts birojam (VPVB) vēstuli, kurā izvirza prasību īpaši rūpīgi izvērtēt vēja parka iespējamo radīto ietekmi uz administratīvās teritorijas iedzīvotāju veselību. Pašvaldība lūdz izvērtēt starptautisko pieredzi un uz konkrētiem zinātniskiem pētījumiem balstītu informāciju, jo Latvijā neesot pieredzes par analogu objektu iespējamo ietekmi.

Vienlaikus pašvaldība pauž viedokli, ka gadījumā, ja informācija par iespējamiem riskiem būs nepietiekoša vai nepārliecinoša, vēja parks jau plānošanas un lēmumu pieņemšanas stadijā būtu jānovirza tālāk no blīvi apdzīvotām vietām. Izpilddirektora Agra Vilka parakstītajā vēstulē birojam minēts arī, ka plānotais parks radīs vizuālos defektus apkārtējās vides ainavā.

Paužot bažas par ietekmi uz veselību, VPVB, Zemkopības, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā un vairākās Saeimas komisijās vērušies arī Dobeles pagasta un Dobeles iedzīvotāji, neatbalstot vēja elektroenerģijas parka izbūvi vietējās un nacionālās nozīmes lauksaimniecībā izmantojamās teritorijās. Savā atklātajā vēstulē iedzīvotāji vēlas noskaidrot par esošās meliorācijas sistēmas saglabāšanu, paredzētā trokšņa, mirguļošanas un vibrācijas ietekmi uz zivju resursiem un kukaiņiem. Tāpat novada iedzīvotājus uztraucot, vai iecerētais parks, kas atradīsies 67 kilometru attālumā no starptautiskās lidostas “Rīga”, neradīs bīstamību aviācijas drošībai, un, vai nogādājot būvkonstrukcijas uz objektu, netiks pārkāpti Ceļu satiksmes noteikumi, kas ierobežo transportlīdzekļu ar noteiktu masu pārvietošanos pa pašvaldības ceļiem.

Vietējie iedzīvotāji savā vēstulē pauda, ka atkarībā no iesaistīto institūciju lēmuma saistībā ar parka izbūvi, ko iedzīvotāji nevēlas pieļaut, būs atkarīga arī viņu izvēle 2018.gada Saeimas vēlēšanās.

Jau vēstīts, ka vēja elektrostacijas parku būvniecību Dobeles novada Dobeles pagastā un Tukuma novada Džūkstes pagastā varētu sākt 2020.gadā.

Ieceres autors Gatis Galviņš, tiekoties ar abu novadu iedzīvotājiem, klāstīja, ka darbus varētu sākt ap 2020.gadu, un lielākais darba apjoms būs saistīts tieši ar pievadceļu izbūvi. Lai nodrošinātu parku darbu, būs nepieciešams izbūvēt arī laukumus, enerģijas pārvades un telekomunikāciju līnijas. Saražotās elektroenerģijas nodošanai kopējā tīkla tiks izbūvētas elektropārvades kabeļu līnijas, kas tiks pieslēgtas esošajām vai jaunām apakšstacijām.

Teritoriju izpēte gan Tukuma, gan Dobeles novadā notiekot jau sešus gadus. Zemi vēja parku ierīkošanai idejas īstenotāji nomās no privātīpašniekiem, daļa nomas maksas nonāks fondā sabiedriskā labuma pasākuma rīkošanai.

Piedaloties paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējā sabiedriskajā apspriešanā Džūkstē, Tukuma novada domes priekšsēdētājs Ēriks Lukmans (“Tukuma pilsētai un novadam”) parka izbūves ideju atbalstīja, skaidrojot, ka šāds investīciju projekts ir ieguvums novadam, jo tiks atjaunoti ceļi, radītas darba vietas un augs iekasēto nodokļu apjoms.

Tāpat ziņots, ka elektroenerģijas ražotāja SIA “Eolus” meitas uzņēmumi SIA “Dobele Wind” un “Pienava Wind” plāno izveidot vēja elektrostaciju parkus “Dobele” un “Pienava”.

Vēja elektrostaciju parkā “Dobele” ir plānots uzstādīt ne vairāk kā 27 vēja elektrostacijas ar kopējo ražošanas jaudu līdz 108 megavatiem, bet “Pienavā” plānotas ne vairāk kā 25 vēja elektrostacijas ar kopējo jaudu līdz 100 megavatiem. Uzstādāmo vēja elektrostaciju modelis un tehniskie raksturlielumi, kā arī precīzs to novietojums šobrīd vēl nav noteikts. Ietekmes uz vidi novērtējuma procesa laikā ir paredzēts vērtēt vairākus vēja elektrostaciju modeļus, salīdzinot tos, un precizēt novietojumu.

“Firmas.lv” informācija liecina, ka SIA “Eolus” pieder kopumā desmit uzņēmumi, kas nodarbojas ar elektroenerģijas ražošanu – “Audruves wind”, “Gulbji wind”, “Melderi wind”, “Pienava wind”, “Virzas wind”, “Dobele wind”, “Mekji wind”, “Osi wind”, “Unas wind” un “Valpene wind”. “Eolus” finanšu gadā, kas ilga no 2014.gada 1.septembra līdz 2015.gada 31.augustam, strādāja ar 94 138 eiro zaudējumiem.

LA.lv