Laukos
Bizness

Kādi dokumenti nepieciešami ēdinātājiem, iepērkot vietējos dārzeņus?0

Foto – Shutterstock

JAUTĀJUMS: Kādi dokumenti vajadzīgi ēdināšanas uzņēmumam, ja dārzeņus un augļus ēdienu pagatavošanai pērk no zemniekiem? Mārtiņš Bauskas novadā.

ATBILDE: Pārtikas un veterinārā dienesta Pārtikas izplatīšanas uzraudzības daļas vecākā eksperte Svetlana Aļminoviča-Miļjanoviča.

Saņemot augļus un dārzeņus no fiziskām vai juridiskām personām – Pārtikas un veterinārajā dienestā reģistrētiem pārtikas uzņēmumiem, nepieciešams darījumu apliecinošs dokuments. Tam jābūt sagatavotam atbilstīgi normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.

Piegādājot fasētus augļus un dārzeņus, jānodrošina produktu marķējumam noteiktās vispārīgās prasības. Informācijai jābūt norādītai arī uz iepakojuma vai etiķetē, kas ir iepakojuma daļa vai piestiprināta tam. Papildus saskaņā ar Komisijas īstenošanas regulu Nr. 543/2011 pavaddokumentos jānorāda produkta nosaukums un izcelsmes valsts, produkta šķira, šķirne vai tirdzniecības tips, ja to nosaka specifiskais tirdzniecības standarts vai arī tas, ka produkts ir paredzēts pārstrādei. Neiepakotām precēm minēto informāciju norāda preču pavaddokumentā vai paziņojumā, kas pievienots precēm.

Ja pašaudzētus augļus, dārzeņus nelielā apjomā piegādā fiziskas personas, kurām nav jāreģistrējas Pārtikas un veterinārajā dienestā, tām jāuzskaita piegādāto produktu apjoms (nedrīkst pārsniegt MK noteikumos Nr. 499 noteikto apjomu kalendārā gada laikā). Savukārt mazumtirdzniecības uzņēmumā, pieņemot minētos produktus, jāreģistrē informācija par produkta nosaukumu, piegādāto apjomu, ieguves vietu, piegādes datumu, kā arī produkta ražotāja vārdu, uzvārdu, personas kodu un adresi.

LA.lv